Wlz

 • Pia Dijkstra nieuwe minister van Medische zaken; minister
  Conny Helder blijft verantwoordelijk voor gehandicaptenzorg
  Dat blijkt uit de brief die minister Helder daarover stuurde naar de Tweede Kamer.
  In die brief is de taakverdeling tussen de beide ministers vastgelegd.
 • 24-uurszorginstelling voor mensen met beperking moet professionaliseren 
  Het gaat om de kleinschalige 24-uurszorginstelling Zorg de Hosthe in Onstwedde.
  De Inspectie vindt dat deze instelling voor verstandelijke gehandicapten tekort schiet.
  Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en IGJ (link).
 • Philadelphia en CZ Zorgkantoren werken samen aan betere zorg
  Ze gaan dat doen voor een periode van vijf jaar. Meer info hier (bron: NZG).

Wlz / Wmo

 • Tweede Kamerleden maken kennis met mensen met verstandelijke beperking
  Deze week was er een lunchbijeenkomst, waarin Kamerleden konden kennismaken
  met de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. Deze bijeenkomst
  was georganiseerd door onder andere Ieder(in), VGN en LFB. Meer over die bijeenkomst
  in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Wmo /Pgb

 • Bewoners pgb-initiatieven blijven in de problemen door kostenstijgingen
  Per Saldo schrijft daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Pgb verdient een plek in het regeerakkoord
  Dat schrijft Per Saldo in een brief aan de informateur. Klik voor meer info hier.

Wmo

 • Sociaal werkorganisaties liepen € 31 miljoen mis in 2023
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Reactie SZW op eerste evaluatie Wet vereenvoudiging Wajong
  Het UWV heeft vorig jaar op verzoek van het kabinet een
  evaluatie (‘uitvoeringstoets’) (link) gedaan naar de eerste ervaringen met de
  Wet vereenvoudiging Wajong. Deze week stuurde minister Schouten
  haar beleidsreactie (link) op die uitvoeringstoets naar de Tweede Kamer.

VN-Verdrag Handicap

 • Nationale strategie: geen uitstel maar actie! Steun de motie
  Die meerjarige nationale strategie is bedoeld om de structurele uitsluiting
  en achterstelling van mensen met een beperking en hun naasten aan te pakken
  en volwaardige deelname aan de samenleving daadwerkelijk mogelijk te maken.
  Er was een concept voor die strategie, maar minister Helder blijkt deze
  teruggetrokken te hebben. De Tweede Kamer nam daarom deze week een motie aan
  waarin de minister wordt gevraagd om het stuk voor 16 februari
  naar de Tweede Kamer  te sturen. Klik voor meer info hier (bron: Ieder(in)).

Verkiezingen

 • Mogelijk al eerder hulp beschikbaar in stemhokje voor mensen met
  verstandelijke beperking
  Dat blijkt uit een brief (link) van minister De Jonge. Eerder wilde hij een beperkt
  experiment in enkele gemeenten. Na kritiek van de Raad van State is hij nu
  van plan om stemhulp voor iedereen mogelijk te maken via een wijziging
  van de Kieswet. Meer daarover in dit bericht (bron:  Binnenlands Bestuur).

Gebruik DigiD

·       Staatssecretaris blijft voorlopig het gebruik van de DigiD
door wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstige)
verstandelijke beperking gedogen
Ondanks eerdere toezeggingen van staatssecretaris Van Huffelen is het gebruik
van DigiD door wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstige)
verstandelijke beperking nog steeds niet geregeld. Wij berichtten al meerdere
keren daarover. In (een uitgebreid) antwoord op vragen van het CDA geeft
de staatssecretaris aan dat zij het (illegale) gebruik door vertegenwoordigers
voorlopig blijft gedogen in afwachting van verdere regeling.
Zie ook dit bericht (bron: Skipr).

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

 • Nieuwe website ‘ouder van mijn ouders’ beschikbaar
  Deze is gelanceerd door het Trimbosinstituut. Ook is er een aparte website
  voor professionals. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG); in het bericht
  staan links naar beide websites.

Divers

 • Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een
  licht verstandelijke beperking
  Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met professionals vanuit
  het hele jeugdnetwerk, jongeren met ervaringskennis en 113 Zelfmoordpreventie.
  De handreiking is te vinden via dit bericht (bron: VGN).
 • Minder ziekmeldingen in de zorg, maar langdurig verzuim stijgt
  Meer over de cijfers in dit bericht (bron:Skipr).
 • Kamerbrief voortgang aanpak schijnzelfstandigheid in (onder meer) de zorg (2)
  Nieuw: reactie van belangenorganisatie SoLoPartners
  De ministeries van SZW, VWS en Onderwijs voeren samen het werkprogramma PNIL uit.
  PNIL staat voor Personeel Niet In Loondienst. Vorige week informeerden zij de
  Tweede Kamer in een brief (link) over de stand van zaken.
  Zie voor een reactie daarop van belangenorganisatie SoLoPartners hier.
 • en ‘Wat kan-je-het-beste-doen-als-het-glad-is?’ en ‘Hoe met je zoenen?’
  Twee nieuwe onderwerpen waarover Steffie nieuwe filmpjes heeft geplaatst.
  Die zijn hier en hier te vinden.