Wlz /

 • Zorginstelling ’s Heeren Loo stapt over op onconventioneel wervingsbeleid
  Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en Pointer (link).
 • Kleinschalige zorginitiatieven in problemen door lage PGB-tarieven
  Meer over die problemen in dit bericht (bron: Pointer), waarin de 
  Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI)  de noodklok luidt. 
 • Rechtszaak tegen verpleegkundige die gehandicapte jongen in te heet
  bad deed
  Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG).
 • Zorg van Hulp bij Zorg nog steeds risicovol, IGJ geeft laatste kans
  Meer over de problemen bij deze instelling in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdzorg/ Wmo/ Wlz

 • Bestuurlijke fusie Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort
  Klik voor meer info over die fusie hier (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Gesloten jeugdzorg mist SPUK-gelden gemeenten
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Toekomst sociale ontwikkelbedrijven
  Eind vorig jaar stuurde minister Schouten een brief (link) naar de Tweede Kamer
  waarin ze enkele oplossingsrichtingen beschrijft voor de huidige knelpunten
  in de sociale werkvoorziening en het beschut werk. Zie voor een korte samenvatting
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Cedris reageert In dit bericht op de voorgenomen uitbreiding van het aantal plaatsen
  beschut werk.

Jeugdwet

 • Uitbuiting kwetsbare jongeren op de loer
  Zeeuwse gemeenten lieten onderzoeken hoe jongeren van het praktijk-
  en speciaal onderwijs te maken krijgen met criminele uitbuiting. Meer over
  de uitkomsten van dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Leerlingenvervoer

 • Gemeentelijk beleid leerlingenvervoer in ‘stroomversnelling’ door tekort
  In dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur) beschrijft een deskundige hoe een aantal
  gemeenten het eigen beleid aan het veranderen is.

Divers

 • Zorginstelling mag studiekosten BBL-opleiding niet op oud-medewerker
  verhalen
  Dat besliste onlangs de kantonrechter in Almelo. Meer over die uitspraak
  in dit bericht (bron: Skipr). Hoewel deze uitspraak gaat over een vvt-instelling
  lijkt die ook van belang voor gehandicapteninstellingen.
 • Inclusief communiceren over mensen met een beperking: 8 tips
  Dit artikel werd in 2023 het meest gelezen op de site van Movisie.
  Daarom nog een keer een link.