Wlz

 • Snel uitspraak in kort geding gehandicaptensector over
  inkoopbeleid zorgkantoren
  Deze week diende het kort geding dat de gehandicaptensector had aangespannen
  tegen zes zorgkantoren. Inzet was het zorginkoopbeleid
  2024-2026. Zie voor een
  impressie van het kort geding dit bericht (bron: VGN) en dit bericht (Skipr).
  De rechter doet op 6 oktober uitspraak.
 • In 2024 is € 36.280 miljoen beschikbaar voor de langdurige zorg
  Dat blijkt uit de Definitieve kaderbrief Wlz 2024 (link) die minister Helder deze week naar
  de Tweede Kamer stuurde. Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Skipr).
 • Aanspraak en uitvoering paramedische zorg binnen de Wlz moet verbeterd
  Uit onderzoek blijkt dat de uitvoeringspraktijk van paramedische zorg aan mensen
  met een Wlz indicatie niet aansluit bij de wettelijke aanspraken. Er wordt vaak
  een beroep gedaan op de Zorgverzekeringswet, ook als het een Wlz-aanspraak betreft.
  Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit in en de onbekendheid met de aanspraak.
  De minister streeft naar vereenvoudiging van de aanspraak. In de tussentijd zullen
  zorgaanbieders worden gestimuleerd meer volgens de wettelijke aanspraak
  te handelen. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN).
 • Betaalbaar houden van zorg drijft organisaties tot samenwerking
  In de vorige Docu-alert meldden we dat gehandicapteninstellingen Sherpa
  en Amerpoort willen fuseren.
  In aansluiting daarop is hier een bericht uit Klik waarin melding word gemaakt van
  een intensieve samenwerking tussen gehandicaptenorganisaties Syndion en Profila.
  Door samen te werken willen beide organisaties behandeling toegankelijk houden.
 • Rechter: ook familie(raden) moeten zorgvuldig betrokken worden bij fusie
  In een recente uitspraak bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
  een eerdere uitspraak. In die uitspraak kwam duidelijk naar dat zorgorganisaties
  familieverbanden, zoals familieverenigingen en familieraden, (net zoals de
  Ondernemingsraad en de Cliëntenraad) zorgvuldig moeten betrekken bij fusies.
  Meer toelichting op deze uitspraak in deze berichten van Skipr (link) en KansPlus (link).
 • Kamervragen over aanpak schijnzelfstandigheid zorgmedewerkers beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de VVD. Ze zijn deze week beantwoord (link) door
  minister Helder.

Wmo PGB

 • Welk tarief moet gemeente hanteren bij informele hulp HH en begeleiding?
  Dat is onduidelijk sinds de Centrale Raad van Beroep (CRvB) eerder het minimumloon
  afwees, als tarief voor hulp uit het sociale netwerk via pgb. In dit bericht geeft VNG
  duidelijk over de te gebruiken tarieven (bron: Schulinck/VNG).

Wmo/Jeugdwet

 • Ruzie over rol gemeenten bij zorgfraude en zorgmalaise
  Instellingen wijten faillissementen en financiële sores aan de strenge houding van
  gemeenten, die juist vrezen voor fraude en ‘zorgcowboys’. Meer daarover in
  dit bericht (bron; Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Er komt geen wettelijke regeling voor ‘steunfiguur’ bij jongere in jeugdzorg
  Dat schrijft staatssecretaris Van Ooijen in een brief (link) aan de Tweede Kamer.
  Deze had de regering gevraagd of een zelfgekozen steunfiguur in de wet kon worden
  verankerd. Een steunfiguur is iemand uit het informele netwerk van de jongere,
  zoals een familielid of buur. Zo’n steunfiguur kan de jongere ondersteunen
  in het dagelijks leven en in het contact met de jeugdzorg. Meer info en toelichting
  in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).
 • ‘Faillissementen jeugdzorg dreigen door nieuwe cao’
  Dat verwacht Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor deze sector.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Reële prijs jeugdzorg blijft heet hangijzer
  Deze week besprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen
  het ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet. Deze nieuwe regelgeving moet er voor
  zorgen dat gemeenten en aanbieders reële prijzen met elkaar afspreken.
  Maar over deze regeling bestaat nog veel discussie. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

PGB

 • Resultaten tussentijdse analyse PGB 2.0
  In een brief (link) beschrijft minister Helder de resultaten van een tussentijdse
  evaluatie van het nieuwe systeem PGB 2.0 en geeft zij aan welke vervolgstappen
  zij nog gaat nemen.

Participatiewet (e.d.)

 • Commissie sociaal minimum: landelijke aanpak bestaanszekerheid nodig
  Deze week verscheen het Eindrapport van de Commissie Sociaal minimum.
  Zie voor een samenvatting dit berichten van Binnenlands Bestuur (link).
  Het rapportzelf is via deze link te vinden. Minister Schouten komt
  voor de behandeling van de SZW-begroting met een inhoudelijke reactie (link).
  Klik hier voor de reactie van Ieder(in).

Wkkgz

 • Nu ook verkorte versie Handreiking Ondersteuningsplannen beschikbaar
  Die verkorte versie is onderdeel van het Kwaliteitskompas
  Gehandicaptenzorg 2023-2028. Zie voor de betekenis van dit document
  dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar de handreiking.

Divers

 • Werken als je een zorgintensief kind hebt
  Stichting 2CU weet hoe ingewikkeld dit kan zijn en maakte op basis van ervaringen
  van andere ouders een boekje met tips en adviezen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het boekje.
 • Mantelzorger verstrikt tussen vele zorgwetten
  Dat maakten organisaties als FNV, MantelzorgNL en SCP donderdag duidelijk
  in een gesprek met de Tweede Kamer. Meer info hier (bron: Skipr).
 • 'Uit zorg verdreven'
  Begin november verschijnt onder deze titel een onderzoek naar een groep vergeten
  slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland, namelijk de bewoners van
  instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking.
  In de woorden van die tijd: de bewoners van krankzinnigengestichten.
  Het onderzoek is uitgevoerd door het NIOD op initiatief van de stichting
  Vergeten Slachtoffers. Bij die stichting zijn de Nederlandse GGz en VGN betrokken,
  alsmede een aantal psychiatrische ziekenhuizen en gehandicapteninstellingen.

  Meer over die studie in dit bericht (bron: VGN).
 • Hoe kan de gehandicaptenzorg natuur inzetten voor cliënt en begeleider?
  Mede geïnspireerd door ‘de Groene GGZ’ verkent nu ook de gehandicaptenzorg
  de mogelijkheden van een ‘Groene Gehandicaptenzorg’. Groen en natuur kunnen
  een positieve bijdrage leveren aan de behandeling en ondersteuning van cliënten.
  Aangezien veel gehandicaptenzorginstellingen woonzorgparken hebben,
  die ze zelf beheren, is inzet van groen voor de behandeling en begeleiding
  een logische stap. Lees meer daarover in dit artikel (bron: Pont Zorg & Sociaal).
 • Nog slechts 3% overheidswebsites toegankelijk; naleving en toezicht moeten
  nu echt geregeld
  Dat schrijft  Ieder(in); klik hier voor de kritische reactie op deze en andere cijfers.