Prinsjesdagstukken en Algemene Politieke Beschouwingen

Deze week was het Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting
voor volgend jaar presenteert en aangeeft welke beleidsvoornemens er zijn
voor 2024. Ook werden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden..

 • Begroting 2024 VWS
  Zie voor de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen op het terrein van
  langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet deze berichten van de Rijksoverheid (link),
  Schulinck (link) en Schulinck (link).
  Zie voor reacties op de beleidsvoornemens deze berichten van
  VGN (: ‘financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend’),
  Ieder(in) (: Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede onder mensen
  met een beperking’),
  Jeugdzorg Nederland (: Seinen voor jeugdzorg staan nog steeds op rood’),
  Skipr en Binnenlands Bestuur).

De VWS-begroting is via deze link te vinden.

 • Begroting SZW 2024 
  Zie voor de belangrijkste beleidsvoornemens voor de Participatiewet, de sociale
  zekerheid en de arbeidsmarkt deze berichten van Divosa (link), Cedris (link) 
  en Schulinck (link).
  De SZW-begroting zelf is via deze link te vinden.
 • Algemene Politieke Beschouwingen: minimumloon extra verhoogd
  Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer
  een aantal veranderingen in de begroting aangebracht. Eén van die veranderingen
  betreft een extra verhoging van het minimumloon per 1 januari a.s. met 1,7%.
  Het minimumuurloon komt daarmee naar verwachting uit op € 13, 49.
  Meer info in dit bericht (bron: RTL Nieuws).
 • Lobby van belangenorganisaties
  Voorafgaand aan het debat hadden de zorgkoepels, waaronder VGN, nog
  de aandacht gevraagd van de Kamer voor de toenemende loonkloof tussen de
  markt en de zorgsector. Zij maken zich grote zorgen over de sterk afnemende
  concurrentiepositie van de zorg op de arbeidsmarkt. Meer toelichting op die
  brief dit bericht (bron: Skipr).
  Daarnaast vroeg de Nederlandse Vereniging van Diëtisten(NVD) om meer
  te investeren in goede voedingszorg in de medische en de langdurige zorg.
  Meer info over daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Wlz

 • Zorgkantoor financiert leerwerkplek statushouders in gehandicaptenzorg
  Gehandicaptenzorginstellingen Amarant, Cello en Sterk Huis hebben van het
  zorgkantoor subsidie gekregen om statushouders en jonge vluchtelingen op te leiden.
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Amarant (link).
 • Subsidie van € 312 miljoen beschikbaar voor zorgwoningen

Zorgaanbieders en woningcorporaties kunnen een beroep doen op een subsidieregeling
van € 312  miljoen om nieuwbouwwoningen en bestaande woningen geschikt te
maken voor het verlenen van zorg. Meer over die regeling in dit
bericht (bron: Skipr).

 • Lunet stopt met Centrale24
  Brabantse gehandicaptenorganisatie Lunet gaat weer zelf zorg en toezicht op afstand
  verzorgen voor de eigen cliënten. Eerder werd dit verzorgd door Centrale24,
  een dochterbedrijf van Lunet. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Amerpoort en Sherpa willen fuseren
  Dat hebben deze gehandicapteninstellingen deze week laten weten. Meer daarover
  in deze berichten van Skipr
  (link) en Amerpoort (link).

Wmo

 • Eigen bijdrage Wmo wordt € 20,60 vanaf 1 januari 2024
  Het abonnementstarief gaat vanaf volgend jaar omhoog van € 19 naar € 20,60
  per maand. Verder gaan de voorbereidingen voor de invoering van een
  inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2026 gewoon door. Dat heeft het kabinet
  besloten. Meer daarover in deze berichten van CAK (link) en VNG (link).
 • Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal
  in de kou staan’

  Onder die kop stond deze week dit artikel op de nieuwssite NU.nl. Zie dit bericht
  voor reacties van Ieder(In) en VNG (bron: Ieder(in)).
 • Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo (2)
  Dat vindt Ieder(in). Weliswaar is het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’
  na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar Ieder(in) ziet
  dat gemeenten via een achterdeur proberen om deze manier van werken
  toch te behouden en vindt dat dit moet stoppen. Meer hierover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Binnenlands Bestuur besteedde
  deze week uitgebreide aandacht aan dat bericht van Ieder(in)
  (link). Zie voor de reactie
  van Ieder(in) daarop
  hier.
 • ‘Gemeenten voeren nieuwe cao-afspraken niet door in tarieven’
  Dat meldt Zorgthuisnl. Meer over de gevolgen daarvan in dit bericht (bron: Skipr).

Verkiezingen

 • Leer mensen met verstandelijke beperking hoe ze moeten stemmen
  Met het project 'Stem jij ook?' van ProDemos krijgen mensen met een licht
  verstandelijke beperking op verschillende manieren uitleg over verkiezingen
  en hoe ze hun stem kunnen uitbrengen. Meer info over dit project hier (
  bron: MEE NL).

Divers

 • Belastingaftrek specifieke zorgkosten geëvalueerd
  Nieuw: reactie van kabinet op het rapport
  Op dit moment kunnen bepaalde zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen.
  Die aftrekregeling is geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het gebruik,
  het bereik, de doeltreffendheid en de uitvoering van de regeling.
  klik hier voor het onderzoeksrapport. Dat is door minister Helder
  aan de Tweede Kamer toegestuurd (link). Zie voor een paar conclusies uit het rapport
  dit bericht (bron: Nu.nl).
  Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 505. Deze week verscheen de
  kabinetsreactie op dit rapport (link). Het kabinet gaat nu op korte termijn bekijken
  welke kleine verbeteringen van de huidige regeling mogelijk zijn per 2025. Daarnaast
  gaat het kabinet mogelijke opties /alternatieven verkennen voor de langere termijn.
  Het streven is om in het najaar de mogelijkheden op hoofdlijnen in beeld te hebben.
  Die  kunnen dan gebruikt worden in de formatie van het nieuwe kabinet.
 • Bezuiniging op jonggehandicaptenkorting gaat niet door
  Wajongers hebben aanspraak op een heffingskorting bij de vaststelling van belasting.
  Het kabinet was van plan om deze jonggehandicaptenkorting te halveren, waardoor
  Wajongers meer belasting zouden gaan betalen. Het kabinet heeft nu besloten om
  dit plan niet door te laten gaan. De korting wordt dus niet gehalveerd .
  (bron: Belastingplan 2024).
 • DigiD-app voortaan beter toegankelijk
  Meer info over de verbeteringen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Steeds meer mensen hebben te maken met een stapeling van verplichte
  eigen betalingen voor zorgkosten

  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer info en cijfers daarover zijn te vinden
  in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staat een link naar de CBS-publicatie
  Monitor stapeling verplicht eigen risico en eigen bijdragen.
 • Zorggroep Alliade zet samenwerking met uitzendbureau Ultracare stop
  Aanleiding zijn publicaties van Follow the Money en Pointer waaruit blijkt dat de
  voormalig mede-eigenaar een drugscrimineel is. Meer info in dit
  bericht
  (bron: Skipr).