Wlz

 • Debat over gehandicaptenzorg opnieuw uitgesteld en vervangen door
  een (niet-afgemaakt) debat over de ouderenzorg
  Deze week was er een debat gepland in de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg.
  Dit debat was al eens uitgesteld. Begin deze week besloot de Vaste Kamercommissie
  van VWS om dit debat opnieuw uit te stellen en te vervangen door een debat over
  de (financiële) positie van de ouderenzorg. Diverse organisatie hebben nog via brieven
  aan de Tweede Kamer geprobeerd om in dat debat ook onderwerpen uit de
  gehandicaptenzorg in te brengen. Zie daarvoor de berichten van VGN (link)
  en Ieder(in) (link); zie ook de blog (link) van Theo van Uhm, de directeur van VGN.
  Het debat over de ouderenzorg is uiteindelijk maar voor een deel gevoerd, omdat
  minister Helder niet in wilde gaan op vragen over de financiële situatie; dat wilde ze
  pas na Prinsjesdag doen als de nieuwe rijksbegroting van het Kabinet bekend is.
  Het debat wordt na Prinsjesdag voortgezet. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Een kort verslag van het niet afgemaakte debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Gehandicaptensector aan de top bij inzet tijdelijk personeel en zzp-ers
  Dat blijkt uit een publicatie van Finance Ideas. Zie voor een samenvatting
  van de publicatie dit bericht (bron: NZG); de passages over de gehandicaptensector
  staan halverwege het bericht. De publicatie zelf is via deze link te vinden
  (bron: Finance Ideas).
 • Wat is jullie visie op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt
  in de gehandicaptenzorg?
  Die vraag bespreken bestuurders van Abrona en Lievegoed in dit artikel (bron: Skipr).

PGB

 • NZa ziet ‘flinke verbeteringen’ van zorgkantoren bij toekennen pgb’s
  Dat constateert de NZa na onderzoek naar de uitvoering van het pgb door
  zorgkantoren. Meer uitkomsten van dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr);
  in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • PGB-zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering (2)
  Nieuw: antwoorden op Kamervragen over deze situatie toegevoegd
  Zorgverleners die werken voor budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract,
  omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet.
  Dat kan grote problemen opleveren. Deze week besteedde Nieuwsuur aandacht
  aan dit probleem. Per Saldo wil dat er ook voor hen een sociaal vangnet komt.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG).
  Deze week beantwoordde Minister Schouten Kamervragen over deze zaak.
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks. Zie voor haar (uitgebreide)
  beantwoording hier.

Wmo

 • Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo
  Dat vindt Ieder(in). Weliswaar is het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’
  na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar Ieder(in) ziet
  dat gemeenten via een achterdeur proberen om deze manier van werken
  toch te behouden en vindt dat dit moet stoppen. Meer hierover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).
 • Kabinet wil gemeenten verplicht laten samenwerken bij jeugdzorg
  Dat is één van de zaken die het kabinet wil regelen via een nieuw wetsvoorstel.
  Dit voorstel is nu voor advies naar de Raad van State. Meer over de inhoud van
  het voorstel in deze brief (link)van staatssecretaris Van Ooijen en in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur/ ANP).
 • Rechter stelt strenge eisen aan weigeren maatwerkvoorziening door gemeente
  Wmo-maatwerkvoorzieningen weigeren omdat de inwoner ook terecht kan
  bij de  zorgverzekeraar? Dat gaat niet zomaar, laten twee uitspraken van de
  Centrale Raad van Beroep (CRvB) zien. Meer toelichting in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Wmo-toezicht moet regionaal georganiseerd worden’ (2)
  Toegevoegd: antwoorden op vragen van Tweede Kamer over de Voortgangsbrief
  Dat is één van de verbeterpunten die staatssecretaris Van Ooijen noemt in zijn
  Voortgangsbrief Wmo 2015 (link). Meer over deze veranderingen in dit bericht
  (bron: Skipr).
  Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 538. Door de Tweede Kamer zijn nadien
  vragen gesteld over deze voortgangsbrief. Die zijn deze week beantwoord (link).
 • Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
  Toegevoegd: Antwoorden op Kamervragen over dit onderzoek

  Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers.
  Op basis van die die gemeentelijke rapporten wordt een landelijke rapportage gemaakt.
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen die landelijke rapportage (link) met een
  begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Zie voor enkele opvallende punten
  dit bericht (bron: Skipr). Zo blijkt 50 tot 80 procent van de cliënten niet te weten
  dat gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning.
  Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 531. Door de Tweede Kamer zijn nadien
  vragen gesteld over de rapportage. Die zijn deze week beantwoord (link).

Jeugdwet

 • ‘Jeugdzorg laat soms taken liggen’
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek.
  Meer over de onderzoeksresultaten in dit bericht (bron: Skipr); het rapport is
  via dit bericht te vinden (bron: IGJ).
 • Onderzoek naar invloed van kinderen en ouders in de Jeugdwet
  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek
  naar de invloed van kinderen en ouders op de uitvoering én het beleid
  van de Jeugdwet. Zij willen weten of kinderen en ouders die gebruik maken
  van de vrijwillige jeugdzorg genoeg inspraak hebben op de oplossingen van
  hun hulpvraag of probleem. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).

Participatiewet

 • Alarmerend beeld over mensen met arbeidsbeperking
  Dat blijkt uit de jaarlijkse Sectorinformatie over 2022. Meer info over
  deze en andere uitkomsten in dit bericht  (bron: Schulinck/ANP).
 • Verschil in compensatie ergert werkgevers
  De verschillen tussen loondispensatie en loonkostensubsidie zijn een doorn in het oog
  voor werkgevers die mensen met een beperking in dienst hebben. Dat blijkt uit een
  onderzoek van de Arbeidsinspectie, meldt Binnenlands Bestuur. Meer daarover
  in dit bericht.

Divers

 • Dit najaar COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen
  Dat heeft minister Kuipers de Tweede Kamer laten weten. In die brief (link) benoemt
  hij de specifieke doelgroepen, waaronder zorgmedewerkers en mensen
  met Syndroom van Down. Ook gaat hij in op de uitvoering van de vaccinatieronde.
 • Topexperts: politiek moet fors bezuinigen op zorguitgaven
  Een brede groep financiële deskundigen adviseert de politiek om miljarden
  euro’s te bezuinigen op de zorg. “De ongecontroleerde groei van de zorguitgaven
  is onhoudbaar”. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorgpremie stijgt naar verwachting naar bijna € 150
  Dat zou een stijging zijn van € 12. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Helft zorgwoordvoerders vertrekt uit Tweede Kamer
  Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Skipr besteedt daar aandacht aan
  in dit bericht.
 • Vrijspraak voor zorgmedewerker na overlijden cliënt
  Meer over de inhoud van deze zaak in dit bericht (bron:  Skipr)