Wlz

 • Wlz-instellingen kijken bij declaratie paramedische zorg niet naar cliënt
  Paramedische zorg kan soms bij de Wlz, soms bij de Zorgverzekeringswet, gedeclareerd
  worden. De NZa constateert in een recente publicatie dat zorginstellingen daarbij niet
  kijken naar het belang van de client. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr);
  in het bericht staat een link naar het rapport.
 • Inspectie onderzoekt overlijden cliënt zorginstelling Groesbeek
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) onderzoekt of het personeel de juiste
  protocollen heeft gevolgd. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Zorgverlener verdacht van dood door schuld door te heet bad
  Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafzaak tegen de zorgverlener begonnen.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Wmo

 • Ouders met beperking ervaren drempels bij aanvraag gemeente
  Ouders die vanwege een beperking of chronische ziekte fysiek minder goed
  in staat zijn om bepaalde praktische zaken van de opvoeding op zich te nemen,
  kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit de gemeente. Maar dat is
  vaak moeilijk, zo blijkt uit een enquête van Ieder(in) over ouderschapsondersteuning.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het
  onderzoeksrapport.
 • Minimumloon als pgb-tarief informele hulp niet toegestaan
  Dat is de kern van twee recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
  De CRvB is de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid.
  Meer over de gevolgen van deze uitspraken in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van Per Saldo hier.

Participatiewet e.d.

 • Grote zorgen over toekomst sociaal ontwikkelbedrijven
  Eerder deze zomer verscheen het Jaarrapport Wet sociale werkvoorziening 2022.
  Brancheorganisatie Cedris maakt zich op basis van de cijfers in de Jaarrapportage
  grote zorgen over de toekomst  van de sociale werkvoorziening .Meer over
  die zorgen hier (bron: Cedris).
 • Armoede neemt toe als kabinet niet ingrijpt
  Dit artikel van Cedris (link) gaat vooral in op  situatie van Wsw-medewerkers.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

 • Kwaliteitsverantwoording in gehandicaptenzorg is echt aan het veranderen

De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap
Dat concluderen VGN en Vilans op basis van bijeenkomsten die zij organiseerden.
Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

 • Kamervragen beantwoord  over gebrekkige bekendheid 'Nieuwe Wet
  Zeggenschap’ bij  zorgmedewerkers
  Die vragen waren gesteld door de VVD en GroenLinks. Ze zijn deze week beantwoord.

Verkiezingen

 • 3 tips voor toegankelijk stemmen in jouw gemeente
  Veel gemeenten starten nu met voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen
  op 22 november. Voor lokale belangenbehartigers is dit een goed moment om te pleiten
  voor toegankelijke verkiezingen. In dit artikel (link) staan drie tips om in gesprek
  te gaan met  de gemeente. Ook bevat het aandachtspunten uit eerdere verkiezingen.
  Zie ook dit bericht met informatie en tips over inclusieve stembureaus (bron: Prokkel).
 • Nog meer organisaties publiceren verkiezingsmanifest
  In de vorige Docu-alert stonden enkele berichten over organisaties die input leverden
  voor verkiezingsprogramma’s voor de komende Kamerverkiezingen.
  In aansluiting daarop vermelden we nog de inbreng van Jeugdzorg Nederland (link)
  (bron: NZG) en van V&VN (link) (bron: Skipr).

Passend Onderwijs

 • Spanningen bij het uitvoeren van passend onderwijs op de basisschool
  Onderwijskundige Ritie van Rooijen onderzocht die spanningen voor haar proefschrift
  en bekeek welke spanningen alle betrokken partijen, - ook de kinderen zelf- ,
  ervaren in de samenwerking. Meer over haar onderzoeksresultaten in dit bericht
  (bron: Pont Zorg&Sociaal)

Divers

 • Tuig ‘waakvlamzorg’ op voor de 1,1 miljoen kwetsbaarste Nederlanders
  Onder die titel schreef Boris van der Ham, voorzitter van VGN, deze week
  een opinieartikel in NRC. Dat artikel is via dit bericht te lezen (bron: VGN).
 • Meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS . Meer info en cijfers  in dit bericht
  (bron: Pont Zorg&Sociaal). Klik hier voor een reactie van CNV op die cijfers.
 • Zorgkosten stijgen komende jaren drie keer zo hard als economie
  Die prognose doet het Centraal Planbureau (CPB) in een stuk dat onder andere
  gebruikt wordt voor de begroting van VWS. Meer toelichting in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Gemiva leidt GZ-psychologen breder op
  Dat doet Gemiva omdat ze een stijging zien van cliënten met psychische problemen
  en complexe hulpvragen. Meer toelichting hier (bron: Skipr).
 • Kamervragen beantwoord over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers
  en gedragscode bemiddelingsbureaus'.
  Die vragen waren gesteld door de SP. Ze zijn deze week beantwoord (link).
 • Oproep aan Tweede Kamer: verbeter wetsvoorstel Europese
  Toegankelijkheidsakte
 • In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie.
  Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. Met een wetsvoorstel van
  het kabinet wordt de Europese Toegankelijkheidsakte straks in Nederlandse wetten
  geregeld. Samen met acht patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) aan de Tweede Kamer
  om het wetsvoorstel op vijf punten beter en sterker te maken. Meer info
  over die punten hier (bron: Ieder(in)).