Wlz / Pgb

 

 • NZa: 'Tijd om pgb-systeem tegen het licht te houden en te verbeteren'
  De NZa wil dat budgethouders beter worden beschermd en vindt dat
  zorgkantoren daaraan meer moeten doen. VWS moet de zorgkantoren daarbij helpen.
  De NZa heeft daarover een ‘position paper’ geschreven. Zie voor meer toelichting
  dit bericht (bron: Skipr); de position paper is hier te vinden (bron: NZa).
 • Nieuwe tarieven PGB-Wlz voor 2024 bekend
  Die tarieven zijn hier te vinden (bron: Per Saldo).
 • Minister wil gewaarborgde hulp bij PGB-Wlz schrappen
  Dat is één van de plannen van minister Helder uit haar Voortgangsbrief PGB (link),
  die zij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Meer daarover in dit bericht
  (bron: budgethoudersvereniging Naar-Keuze)

 

Wlz

 

 • Ouders bezorgd om uitverkoop tandzorg in gehandicapteninstellingen
  In een vorige Docu-alert stond een kort bericht over de voorgenomen uitbesteding
  van de tandheelkundige zorg in de gehandicapteninstellingen van ’s Heeren Loo.
  Eind vorige week hebben belangenorganisaties EMB en KansPlus hier een open brief over
  geschreven aan ’s Heeren Loo. Zie voor die brief dit bericht (bron: EMB).
  Deze week werd duidelijk dat de commerciële tandartsketen afziet van overname
  van de tandheelkundige zorg. ‘s Heeren Loo blijft echter bij het voorgenomen besluit
  tot uitbesteding.


 

PGB/ Wlz/ Zvw/Wmo/Jeugdwet

 

 • PGB -zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering
  Zorgverleners die werken voor budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract,
  omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet.
  Dat kan grote problemen opleveren. Deze week besteedde Nieuwsuur aandacht
  aan dit probleem. Per Saldo wil dat er ook voor hen een sociaal vangnet komt.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG).

 

Jeugdwet

 

 • Tweede Kamer wil einde aan winsten jeugdzorg
  Vorige week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister
  Weerwind over de noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg.
  Deze week is er gestemd over de toen ingediende moties. Zie voor de uitkomsten
  de berichten van Schilink (link) en Binnenlands Bestuur (link).

 

Participatiewet e.d.

 

 • VNG wil weer praten over nieuwe cao’s SW en Aan de Slag
  De VNG heeft de vakbonden uitgenodigd voor een verkennend overleg.
  Meer in dit bericht (bron: VNG).
 • Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig
  Dat is één van de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum, die vorige week
  het rapport ‘Een zeker bestaan’ uitbracht. Dit rapport concludeert dat veel mensen
  met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen.
  De commissie adviseert nu om een aantal maatregelen te nemen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
   Ieder(in) steunt de adviezen uit het rapport en vraagt extra aandacht voor mensen
  met een beperking. Meer daaroveer in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht
  staat een link naar het rapport.
 • Meer geld voor beschut werk, maar is het genoeg?
  Deze week stuurde minister Schouten een brief (link) naar de Tweede kamer, waarin
  zij ingaat op de (financiële) problemen bij de sociale werkbedrijven en op noodzakelijke
  veranderingen. toekomstige ontwikkelingen. Zij stelt nu extra geld beschikbaar
  voor de sector. Volgens eerste reacties uit de sector is het toegezegde extra geld echter
  onvoldoende  om het financieel probleem op te lossen. Het extra geld dekt slechts
  een vijfde van het huidige tekort. Meer daarover in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Cedris (link), (link) en (link).

 

VN-verdrag handicap

 

 • Voortgangsbrief over nationale invoeringsstrategie VN-verdrag
  Deze week stuurde minister Helder een brief (link) over de stand van zaken
  bij de uitvoering van het VN-verdrag.

 

Divers

 

 • Schijnzelfstandigheid in de zorg aangepakt
  Zes brancheorganisaties, waaronder Vereniging Gehandicaptenzorg, werken samen met
  de rijksoverheid om een eind te maken aan schijnzelfstandigheid bij zzp-ers in de zorg.
  Zij hebben daarover afspraken gemaakt.
  Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en VGN (link).
 • Leidinggevende is vaak oorzaak voor uitstroom zorgpersoneel
  Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek
  in deze berichten van Skipr (link) en NIVEL (link)
 • Ontregelprogramma levert niets op

 

Het Programma [Ont]Regel de Zorg wil de werkdruk van zorgmedewerkers verlagen
door het schrappen van onnodige regels in de zorg. In een brief beschrijft minister Helder
de resultaten tot nu toe. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Dit najaar nieuwe coronavaccinatie voor risicogroepen en zorgmedewerkers
Dat schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info daarover
in dit bericht (bron: NZG). De brief van de minister is hier te vinden.