Wlz

 • VGN naar de rechter om inkoopbeleid zorgkantoren tegen te houden
  VGN start samen met 58 gehandicapteninstellingen een kort geding tegen
  de zorgkantoren om het inkoopbeleid van die zorgkantoren te stoppen.
  Meer over dit inkoopbeleid en de redenen om daartegen te gaan procederen
  in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
  NB Ook bij verpleeghuisorganisaties bestaan grote bezwaren tegen het nieuwe
  inkoopbeleid. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG)
 • Gehandicaptenzorg financieel steeds verder in het nauw
  Meer info en cijfers daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Sterke groei van Meerzorg in de gehandicaptenzorg
  Dat concluderen het Zorginstituut (ZiN) en de NZa die de cijfers over Meerzorg
  hebben onderzocht. Bij Meerzorg kan extra financiering voor een cliënt worden
  verkregen. ZiN en NZa willen nu met de sector in gesprek over de toekomst van deze
  regeling. Meer hierover in dit bericht (bron: NZa).
 • Hoeveel geld is er de komende jaren voor de Wlz beschikbaar?
  Deze week stuurde minister Helder een brief aan de NZa, waarin zij aangaf hoeveel geld
  er in de periode 2023-2028 beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Voorheen gaf
  het ministerie die bedragen voor één jaar af. Door dit nu voor meer jaren te doen, wil
  minister Helder meerjarige budgetafspraken tussen zorgkantoren en zorginstellingen
  mogelijk maken.
 • Kamervragen over toezicht op PGB-wooninitiatieven beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GL en CDA , ze zijn deze week beantwoord (link)
 • Wat betekent de overgang naar zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor

de keuze voor een (aanvullende) zorgverzekering, het recht op mondzorg en
op paramedische zorg?

Naar aanleiding van een praktijksituatie worden deze vragen in deze blog besproken
(bron: CliëntondersteuningPLUS).

 • Onrust over uitbesteding tandheelkundige zorg in de gehandicaptenzorg
  Meer daarover in dit artikel (link) uit het Noordhollands Dagblad.
  Het hele artikel zit achter een betaalmuur. Het artikel is daardoor nu slechts deels te lezen.
  De welzichtbare inhoud geeft een voldoende indicatie van de problematiek. Voor mij was
  dit voldoende reden om de link toch op te nemen (jp).

Zorgverzekeringswet/ Wlz / Wmo / Jeugdwet

 • RVS wil ‘groot onderhoud’ van zorgstelsel, anders is het niet ‘houdbaar
  Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)  in het advies
  ‘Met de stroom mee’, dat deze week werd gepubliceerd.
  DEeRVS is een belangrijk adviesorgaan van het Kabinet. Meer over dit kritische advies
  in dit bericht (bron: NZG/ANP). Minister Kuipers wil na de zomer op het advies
  terugkomen, maar de Tweede Kamer wil al eerder een debat. Meer daarover
  in dit bericht (bron: NZG). Het advies zelf is via deze link te lezen (bron: RVS).
  Zie voor een reactie van Ieder(in) op het advies hier.

Wmo

 • Kamervragen beantwoord over bezuinigingen op de Wmo in Tilburg
  De vragen waren gesteld door de SP. Staatssecretaris Van Ooijen beantwoordde
  ze deze week (link).

Participatiewet e.a.

 • SCP: Participatiewet moet drastisch worden herzien (2)
  Nieuw: reactie Cedris
  Volgens het SCP richt de Participatiewet zich nu te veel op uitstroom naar betaald werk.
  Daardoor krijgen groepen voor wie een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt
  niet direct haalbaar is, onvoldoende of geen ondersteuning meer van gemeenten.
  Meer over dit kritische rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het SCP-rapport ‘Een brede blik op bijstand’ is hier te vinden.
  Klik hier voor de reactie van Cedris op het SCP-rapport.
 • Nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2023
  Die bedragen zijn te vinden via de link in dit bericht (bron: Schulinck).

Jeugdwet

 • Hervormingsagenda Jeugd nu definitief vastgesteld
  Alle betrokken partijen hebben nu formeel ingestemd met de
  hervormingsagenda Jeugd. Hier is lang over gepraat. En nog zijn de zorgen
  niet bij iedereen voorbij. Zie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link)
  en Ieder(in) (link).
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen de Hervormingsagenda
  naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief (link) gaat hij verder in
  op de stappen die nu gezet gaan worden.
 • IGJ: Veel verschil tussen gemeentelijke jeugdhulpteams
  Lokale teams die in gemeenten jeugdhulp bieden, werken vaak verschillend. Daardoor
  vormen zij op dit moment nog geen goede basis voor hervorming van de jeugdhulp
  en de jeugdbescherming. Dat concludeert de Inspectie na onderzoek. Meer info
  in dit bericht (bron: Skipr). Het Inspectierapport is hier te vinden.

Divers

 • Kamervragen beantwoord over diplomafraude via zorg-uitzendbureaus
  Die vragen waren gesteld door de SP en zijn deze week beantwoord (link).
  Eerder deze week beantwoordde VWS ook andere Kamervragen van de SP
  over fraude in de zorg (link)
 • Doe mee aan het onderzoek over kwaliteit langdurige zorg
  Ieder(in) ontvangt signalen over problemen in de (gehandicapten-)zorg) .
  en wil dat verder onderzoeken.  De uitkomsten van dit onderzoek
  worden dan gebruikt in de lobby richting politiek. Er is een vragenlijst ontwikkeld.
  Die is via dit bericht te vinden.
 • Goed ouderschap is ook mogelijk mét een verstandelijke beperking
  Dat bespreekt psycholoog Marja Hodes in een interview met Vakblad Vroeg.
  Dat interview is hier te vinden.