Wlz

 • NZa moet alle tarieven opnieuw berekenen na blunder VWS;
  herberekening is voor 1 juli gereed
  (2)
  De reden is dat het ministerie is uitgegaan van te hoge prijsindexcijfers.
  De tarieven gaan nu omlaag. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr).
  De NZa verwacht voor 1 juli klaar te zijn met de herberekening. In de langdurige zorg
  gaan de tarieven naar verwachting met 0,6% omlaag. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is geactualiseerd.
 • Kamervragen beantwoord over misstanden op zorgboerderij in Wedde
  Aan die misstanden is in eerdere Docu-alerts aandacht besteed. Aanleiding
  waren twee uitzendingen van Undercover in Nederland. Over die misstanden waren
  ook Kamervragen gesteld door het CDA. Die zijn deze week beantwoord.
 • Meer gehandicaptenorganisaties hebben financieel tekort
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Wlz/ Wzd

 • Momenteel langere wachttijden bij CIZ
  Door toename van het aantal aanvragen voor Wlz- en Wzd-indicaties, hoog
  ziekteverzuim en vacatures lopen de wachttijden bij het CIZ op. Dit betekent dat
  het langer dan 6 weken kan duren voordat een indicatie kan worden afgegeven.
  Meer daarover in dit
  bericht (bron: CIZ).

Jeugdwet

 • Gemeenten stemmen morrend in met akkoord jeugdzorg
  Dat bleek tijdens de afgelopen ledenvergadering van de VNG. Meer over de goedkeuring
  en de voorwaarden die gemeenten stellen in dit bericht (bron: Skipr).
 • Twentse jeugdzorgaanbieder Jarabee tijdelijk uit de financiële problemen
  Deze instelling stond volgens  regionale media op omvallen. Zie dit bericht (bron: Skipr).
  Door een eenmalige financiële bijdrage van zestien Twentse gemeenten is de instelling
  nu echter voorlopig uit de acute problemen. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG).
 • Helft grootste jeugdzorgaanbieders lijdt verlies door hogere personeelskosten
  Dat blijkt uit onderzoek. Meer over de resultaten in dit bericht (bron Skipr).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert, daar ontbrak achter een werkende link.
  Dat is nu gecorrigeerd.


Participatiewet e.a.

 • Hoe wil minister Schouten de Participatiewet verder veranderen? (2)
  Toegevoegd: reacties van diverse belangenorganisaties
  Deze week debatteerde minister Schouten met de Tweede Kamer over
  de Participatiewet (PW). Ter voorbereiding stuurde zij afgelopen week de Kamer
  een brief (link) waarin zij ingaat op gewenste veranderingen op de wat langere termijn.
  Daarnaast stuurde zij een monitoringsbrief (link) met vooral cijfermatige informatie
  over de PW.
  Deze week stuurden ook diverse belangenorganisaties hun reactie naar
  de Tweede Kamer.
  Zie voor die reacties deze berichten van VGN (link), VNG (link) en van een
  coalitie van ervaringsdeskundigen (link) (bron: NZG).
 • Minister Schouten gaat de Banenafspraak verbeteren (2)
  Nieuw: reacties van Ieder(in)
  In het sociaal akkoord van 2013 is de Banenafspraak in het leven geroepen,
  een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen
  te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd.
  De uitvoering van die afspraak kan echter beter. Daarom kondigt minister Schouten
  deze week een aantal voorstellen aan in een brief
  (link) aan de Tweede Kamer.
  Meer over die voorstellen in dit
  bericht.
  Deze week waren er kritische reacties van Ieder(in) (
  link).
 • Medewerkers sociale werkbedrijven staakten massaal (2)
  Nieuw: antwoorden op Kamervragen, bericht over opstelling VNG,  
  reactie minister Schouten en actie FNV

  Deze medewerkers van de sociale werkbedrijven Ze willen loonsverhoging
  net zoals hun collega’s in gemeentedienst.  Meer info daarover in deze berichten
  van NU.nl (link) en Cedris (link). Zie ook deze ingezonden brief op Binnenlands Bestuur.
  In aanvulling op bovenstaand bericht uit de vorige Docu-alert zijn hier nog
  het antwoord op Kamervragen van de SP over deze staking en een bericht
  uit Binnenlands Bestuur over een motie die over deze cao’s is aangenomen
  door de ledenvergadering van de VNG. Zie voor reactie van minister Schouten
  op die motie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De FNV heeft de zaak inmiddels aan het College voor de Rechten van de Mens
  voorgelegd. De vakbond vindt dat de gemeenten zich schuldig maken aan discriminatie.
  Meer daarover in dit bericht (bron : NZG).

(Passend) onderwijs 

 • Tussentijdse evaluatie resultaten subsidieregeling tegen thuiszitten
  In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt het effect beschreven van de
  OCW-subsidieregeling, die thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten moet tegengaan.

Divers

 • Retoursticker van Steffie voor moeilijke brieven is een succes
  Steffie.nl ontwierp een sticker die mensen op de envelop van een
  moeilijke brief kunnen plakken. ‘Retour afzender. Deze brief is te ingewikkeld voor mij.
  ‘Stuur een versie in makkelijke taal.’ staat erop. Via een QR-code kan de ontvanger
  lezen aan welke eisen de brief moet voldoen om wél begrijpelijk te zijn.
  Inmiddels heeft een aantal gemeenten, bibliotheken en zorgorganisaties deze
  retourstickers besteld. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Dit is een geactualiseerde versie van een bericht uit een eerdere Docu-alert.
 • Inspectie: gehandicaptenzorg heeft ict vaak niet op orde
  Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij een aantal
  gehandicapteninstellingen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Twee gewonden bij steekpartij op zorgboerderij Holthone
  Dat meldt Skipr (link).
 • Funpop: festival voor mensen met een verstandelijke beperking
  Meer over dit festival in dit bericht (bron: Movisie).
 • Aangepast gamen: ook voor kinderen met beperking
  Gamebedrijven maken steeds vaker controllers voor mensen met een beperking.
  Kinderen kunnen zo makkelijker gamen. Zo’n speciale controller heeft bijvoorbeeld
  extra grote knoppen. Om dit onder de aandacht te brengen is er in Arnhem
  een gametoernooi. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nos).
 • Internetten en gamen met een verstandelijke beperking
  Op de website Zorg voor Nu (link) staat informatie over gamen en internetten
  voor mensen met een verstandelijk beperking. De website Zorg voor nu  is
  een initiatief van VWS.