Wlz

 • NZa moet alle tarieven opnieuw berekenen na blunder VWS
  De reden is dat het ministerie is uitgegaan van te hoge prijsindexcijfers.
  De tarieven gaan nu omlaag. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuw inkoopbeleid zorgkantoren leidt tot grote verschillen tussen regio's
  Dat concludeert VGN na onderzoek bij de leden. VGN vindt dergelijke verschillen
  ongewenst. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat
  een link naar een overzicht van die regionale verschillen.

Wmo

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervangt vanaf 2026
  het abonnementstarief (2)
  Nieuw: artikel van NU.nl .

  Voor alle Wmo-voorzieningen waarvoor nu de vaste eigen bijdrage
  (‘het abonnementstarief’) geldt, komt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  Die gaat vanaf 2026 gelden. Dat heeft het kabinet eerder besloten. Klik voor meer info
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de reactie van VNG.
  Zie ook dit artikel op NU.nl.
  Aan dit bericht uit de vorige Docu-alert is een artikel van NU.nl toegevoegd.

Jeugdwet

 • Deel gemeenten wil nog niet instemmen met Hervormingsagenda Jeugd
  Ze vinden dat het Rijk nog onvoldoende zekerheid biedt over de financiële middelen
  voor de jeugdzorg op de langere termijn. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Helft grootste jeugdzorgaanbieders lijdt verlies door hogere personeelskosten
  Dat blijkt uit  onderzoek. Meer over de resultaten in dit bericht (bron Skipr).
 • Kennis over rechten en regelingen ontbreekt in de jeugdzorg
  Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdstem. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Hoe wil minister Schouten de Participatiewet verder veranderen?
  Komende week praat minister Schouten met de Tweede Kamer over de
  Participatiewet (PW). Ter voorbereiding stuurde zij deze week de Kamer een brief (
  link)
  waarin zij ingaat op gewenste veranderingen op de wat langere termijn. Daarnaast
  stuurde zij een monitoringsbrief (
  link) met vooral cijfermatige informatie over de PW.
 • SCP: Participatiewet moet drastisch worden herzien
  Volgens het SCP richt de Participatiewet zich nu te veel op uitstroom naar betaald werk.
  Daardoor krijgen groepen voor wie een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt
  niet direct haalbaar is, onvoldoende of geen ondersteuning meer van gemeenten.
  Meer over dit kritische rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het SCP-rapport ‘Een brede blik op bijstand’ is hier te vinden.
 • Minister Schouten gaat de Banenafspraak verbeteren
  In het sociaal akkoord van 2013 is de Banenafspraak in het leven geroepen,
  een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen
  te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd.
  De uitvoering van die afspraak kan echter beter. Daarom kondigt minister Schouten
  deze week een aantal voorstellen aan in een brief (link) aan de Tweede Kamer.
  Meer over die voorstellen in dit bericht.
 • Wettelijk minimumloon aangepast per 1 juli
  Dat bedraagt vanaf 1 juli 2023 € 1.995,00 per maand (link). Dat is
  een stijging van 3,13% .
 • Medewerkers sociale werkbedrijven staakten massaal deze week
  Ze willen loonsverhoging net zoals hun collega’s in gemeentedienst.
  Meer info in deze berichten van NU.nl (link) en Cedris (link).
  Zie ook deze ingezonden brief op Binnenlands Bestuur.

Divers

 • Maatregelen Voorjaarsnota treffen bestaanszekerheid mensen met beperking
  Deze week besprak de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. In die Voorjaarsnota
  gaat het kabinet in op (financiële) plannen voor 2024. Voorafgaand aan dat debat
  stuurden belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), diverse brieven aan
  de Tweede Kamer over het voornemen om opnieuw een inkomensafhankelijke
  eigen bijdrage in te voeren  in de Wmo. En ook over het plan om de
  jonggehandicaptenkorting in de belasting stapsgewijs te verlagen.
  Meer over die plannen in deze berichten van Ieder(in) (link) en Per Saldo (link).
 • Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen
  Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meer over de
  onderzoeksresultaten in dit bericht (bron: Schulinck); onderaan het bericht staat
  een link naar het onderzoeksrapport.
 • Veel datalekken in de zorgsector
  Dat staat in de Datalekkenrapportage (link) van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Van de datalekken is 41 procent afkomstig uit de sector zorg en welzijn. De zorg is ook
  de sector met de meeste cyberaanvallen. Meer daarover in dit
  bericht (bron: Skipr).
  Zie in dit verband ook het bericht ‘
  Veel zorginstellingen verwachten hack’ (link)
  (bron: Skipr).
 • ‘Alles moet digitaal’
  Maar dat kan niet iedereen (meer). Lees meer in deze blog van Conny Kooyman
  (bron: ClientondersteuningPlus).
 • Ziekteverzuim zorgmedewerkers gedaald
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waar Skipr over schrijft (link) .
 • Onderzoeksprogramma gezond ouder worden met beperking krijgt vervolg
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats GOUD. Dat is een
  samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona,
  Amarant en Ipse de Bruggen. Meer info hier (bron: Skipr).