Wlz

 • Handreiking Ondersteuningsplannen geactualiseerd
  Deze Handreiking Ondersteuningsplannen 2023 is gebaseerd op het Kwaliteitskompas
  Gehandicaptenzorg 2023-2028 en vervangt de huidige Handreiking uit 2013. Meer
  over de vernieuwde Handreiking is te vinden in dit bericht
  (bron: Kennisplein Gehandicaptenzorg); in het bericht staat een link
  naar de vernieuwde handreiking.
 • Zorg kan straks (nieuwe) huisvesting niet meer betalen
  Daarvoor waarschuwen deskundigen uit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg
  en de geestelijke gezondheidszorg in een Manifest. Meer daarover in deze berichten
  van NZG (link) en VGN (link). Onderaan het laatste bericht staat een link
  naar het Manifest.

Wmo

 • Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo
  Die oproep doen een aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan
  staatssecretaris Van Ooijen en aan de Tweede Kamer.
  Bij ‘resultaatsgericht werken’ geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis
  van uren, maar is de beschikking gebaseerd op een (vaak vage) resultaatomschrijving,
  zoals bijvoorbeeld ‘een schoon huis’. Belangenorganisaties en rechters vinden
  deze manier van werken onder meer in strijd met de wet.
  Zie voor meer info en voor een link naar de brief die de organisaties daarover schreven
  dit bericht (bron: Ieder(in)). 
 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervangt vanaf 2026
  het abonnementstarief
  Voor alle Wmo-voorzieningen waarvoor nu de vaste eigen bijdrage
  (‘het abonnementstarief’) geldt, komt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  Die gaat vanaf 2026 gelden. Dat heeft het kabinet eerder besloten. Klik voor meer info
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de reactie van VNG

Wmo / Jeugdwet /PGB

 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld
  Per Saldo vindt dat de aansluiting van gemeenten onnodig vertraagd wordt.
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Cliënten weten cliëntvertrouwenspersoon Wzd steeds beter te vinden
  Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarverslag van de vier organisaties die ondersteuning
  door de cliëntvertrouwenspersoon Wzd aanbieden. Meer info in dit bericht
  (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het jaarverslag.
 • Vragen over reactie VWS op wetsevaluatie Wzd en Wvggz beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de fracties van GroenLinks, D66 en 50Plus
  in de Eerste Kamer. Deze vragen zijn nu beantwoord (link).
 • Erken verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris
  Dat is de kern van een recent rapport dat afgelopen week werd aangeboden
  aan minister Helder. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Skipr).

VN-Verdrag Handicap

 • Kabinet gaat Facultatief Protocol ratificeren
  Dit Protocol (een soort bijlage) bij het VN-Verdrag biedt individuen en belangengroepen
  de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève, als de regering
  zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie.
  In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet nu
  het Protocol gaat ratificeren. Zij komt binnenkort met een voorstel
  voor de goedkeuringswet.
 • Nieuwe brochure over VN-Verdrag Handicap
  Die uitgebreide brochure is gemaakt door Ieder(in). In de brochure is er aandacht
  voor wat er nu eigenlijk in het VN-verdrag Handicap staat en wat men daaraan heeft.
  Ook is er een hoofdstuk voor lokale belangenbehartigers met informatie hoe zij
  het verdrag in hun belangenbehartigerswerk kunnen gebruiken. De brochure is
  via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in).

Divers

 • Minister Helder stuurt brief over versterking positie van cliënten binnen de zorg
  In die brief (link) beschrijft zij ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en
  gehandicaptenbeweging. Ook gaat zij in op de ondersteuning van
  patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bij die brief zit een nieuwe subsidieregeling
  voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor de periode 2024–2028 (link).
 • Hoe bereid je je voor op een gesprek met een (huis)arts (2)
  Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt,
  loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Daarom hebben acht partijen
  samen de Goed Gesprek Gids ontwikkeld. Daarin wordt beschreven
  wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om
  het gesprek beter te laten verlopen. Zie voor meer info hier (bron: BPSW)
  De Goed Gesprek Gids kan via deze link worden gedownload.
 • Komende dinsdag komt er een nieuw loonbod van VGN
  Dat meldt FNV (link) na acties deze week van werknemers in de gehandicaptenzorg.
 • Onrust over faciliteitenkaart voor de Efteling
  Met deze kaart krijgen mensen met een beperking bepaalde voordelen
  binnen de Efteling. Deze week was er een uitzending van Editie NL, waaruit
  bleek dat misbruik wordt gemaakt van deze kaart. Meer hierover in dit bericht
  (bron Ieder(In)).
 • Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record
  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, waarover Skipr bericht (link).