Wlz

 

 • VGN vindt invulling van ‘passende zorg’ door VWS geen recht doen
  aan eigen karakter van de gehandicaptenzorg
  Zij hebben daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer debatteert
  binnenkort met minister Helder over dit onderwerp. Zie voor de reactie en de brief
  van VGN dit
  bericht (bron; VGN) en dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister
  waarop VGN reageert is
  hier te vinden.

 

Jeugdwet

 

 • Eindelijk is er overeenstemming over de hervorming van de Jeugdzorg
  Al langer praten Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, professionals en
  clientorganisaties met elkaar over de noodzakelijke hervormingen in de jeugdzorg.
  Oorspronkelijk zou dat vorig jaar al afgerond moeten zijn. Maar door ruzie over geld
  tussen Rijk en gemeenten lukte dat maar niet. Deze week werd er uiteindelijk
  wel een principe-overeenstemming bereik over een Hervormingsagenda Jeugd.
  De betrokken organisaties gaan dit resultaat nu bespreken in hun achterban.
  Staatssecretaris Van Ooijen informeerde deze week de Tweede Kamer in een brief
  over de globale inhoud van deze concept-Hervormingsagenda Jeugd.
  Die agenda is via deze link te vinden (bron: voor jeugd en gezin).
  Meer info over de inhoud van de agenda in dit bericht (bron: Skipr).
  Er zijn inmiddels reacties van betrokken organisaties: reactie van Kamerleden
  (bron: Skipr), reactie Ieder(In), reactie VGN, reactie FNV (bron: Sklipr) en reactie VNG.

 

Participatiewet e.a.

 

 • Nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging Participatiewet
  Vorig jaar presenteerde minister Schouten het beleidsplan Participatiewet in Balans.
  Met dat Plan wil zij de wet vereenvoudigen, professionals meer ruimte geven
  en de rechtszekerheid van bijstandsgebruikers vergroten. De minister heeft
  nu een concept-wetsontwerp gemaakt waarin een aantal maatregelen zijn verwerkt.
  Meer over die maatregelen in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).
  Op dit concept-wetsontwerp kan worden gereageerd via de consultatiesite
  van de overheid (link).
 • Sociaal ontwikkelbedrijven krijgen extra geld voor Wsw-werknemers vanwege
  verhoging wettelijk minimumloon

  Het gaat om een bedrag van € 27 miljoen. Zij kunnen daarmee de extra loonkosten
  (deels) compenseren. Meer info in dit bericht (bron: Cedris).

 

(onafhankelijke) cliëntondersteuning

 

 • Op welke momenten wordt een cliëntondersteuner ingezet?
  Movisie heeft een infografic (link) gemaakt, waarin word aangegeven welke taken
  op welk moment door de clientondersteuner in een gemeente kunnen worden
  opgepakt  

 

Divers

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking verslechterd
Dat is één van de conclusies uit de Nivel Participatiemonitor. Meer over deze
en andere uitkomsten in dit
bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector);
in het bericht staat een link naar het rapport.