Wlz

 • Maatregel minister over meerjarig contracteren is pure bezuiniging
  Dat schrijft VGN in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een maatregel
  van minister Helder om voortaan meerjarige contracten af te sluiten met zorgkantoren.
  Meer over deze maatregel en de reactie van VGN in dit bericht; onderaan het bericht
  staat een link naar de brief.
 • Stand van zaken energiemaatregelen langdurige zorg
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de
  gevolgen van de hoge energieprijzen voor oudereninstellingen. Ter voorbereiding
  stuurde zij een stand van zaken brief (link) over de getroffen maatregelen in de hele
  langdurige zorg.

PGB

 • PGB-zorgverleners vanaf nu verzekerd voor WW en Ziektewet
  Het gaat om zorgverleners in loondienst van een PGB-budgethouder, die minder
  dan 4 dagen per week werken. Zij zijn vanaf nu verzekerd voor
  de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen
  naar arbeidsvermogen (WIA). Dat is het gevolg van een uitspraak van de
  Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dat meldt Per Saldo in dit bericht.
 • Maatwerk pgb mag alleen met toestemming budgethouder
  Dat is de reactie van Per Saldo op plannen van het kabinet om vanaf 2025
  ‘Maatwerk pgb’ in te voeren in de Wlz voor bestaande budgethouders.
  Op dit moment worden budgethouders in de Wlz ingedeeld
  in een zorgprofiel. Er zijn 10 zorgprofielen in totaal. Bij elk zorgprofiel hoort
  een maximum budget. Het komt voor dat budgethouders het beschikbare bedrag
  niet helemaal opmaken. Bij het Maatwerk pgb wordt binnen het bestaande zorgprofiel
  het budget vastgesteld op datgene wat de budgethouder op dat moment totaal
  aan zorg heeft gecontracteerd. Lees voor meer info over deze plannen verder
  dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo

 • ‘Wmo-toezicht moet regionaal georganiseerd worden’
  Dat is één van de verbeterpunten die staatssecretaris Van Ooijen noemt in zijn
  Voortgangsbrief Wmo 2015 (link). Meer over deze veranderingen in dit bericht
  (bron: Skipr).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • NZa gaat vergoeding voor enkele ambulante Wzd-activiteiten regelen
  Het gaat om activiteiten in de ambulante setting door functionarissen en deskundigen
  in de Wzd. Tot nu toe konden die activiteiten niet vergoed worden. VWS gaat nu aan
  de NZa een aanwijzing  geven om dat alsnog te regelen. Meer daarover in deze brief
  van minister Helder.

Divers

 • 'Criminelen gebruiken zorg als dekmantel'
  Dat blijkt uit onderzoek waarover RTL nieuws bericht.
 • Medewerkers gehandicaptenzorg krijgen vaak te maken met agressie
  Dat blijkt uit een enquête van de FNV.  Meer daarover in dit bericht (bron: FNV).
 • Vakbonden stoppen overleg over aanpassen loon gehandicaptenzorg
  Ze vinden het bod van VGN te laag. Het overleg is hierdoor geklapt. Meer daarover
  in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • Kabinetsplan hoger eigen risico gaat niet door
  Het eigen risico blijft volgend jaar € 385. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Gehandicapten- en cliëntenorganisaties vragen meer geld aan Tweede Kamer.
  Dat deden ze door de aanbieding van het Manifest ‘Meer geld voor PG-organisaties’.
  Meer daar in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • ‘Innovatie in de gehandicaptenzorg: opleggen werkt niet, uitleggen wel’
  Dat komt naar voren in dit artikel (bron: Zorgvisie , waarin aandacht wordt besteed
  aan één van de projecten uit de Innovatie-Impuls Gehandicaptenzorg. Dit project
  liep van september 2019 tot juli 2022 en is dit voorjaar geëvalueerd.
 • Nieuwe website voor mensen met beperking: Mo
  Die website is ontwikkeld door Philadelphia Zorg. Meer info in dit bericht (
  bron: Skipr). Mo is te vinden via https://www.mo-online.nl