Wlz

 • Kabinet reserveert 40 miljoen om afbouw complexe gehandicaptenzorg
  te voorkomen
  Die reservering geldt voor 2023 en 2024 en is bedoeld om de periode van onderzoek
  naar kostendekkende tarieven voor VG 7 te overbruggen.
  Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van VGN hier.
 • Onderzoeksrapport over Discriminatie in de (langdurige) zorg en in de sport (2)
  Dit verkennend onderzoek is gedaan in opdracht van VWS en bestrijkt het hele
  werkterrein van VWS. In het rapport (link) wordt onder andere ingegaan op
  discriminatie in de langdurige zorg en bij clientondersteuning. In een begeleidende
  brief schrijft minister Helder dat zij voor de zomer komt met een inhoudelijke reactie.
  Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Skipr).
  Nieuw: aan dit bericht uit de vorige Docu-alert is een verwijzing naar een bericht
  van Skipr toegevoegd.


PGB

 • Duizenden aanbieders pgb-zorg hebben strafblad
  Die aanbieders van pgb-zorg met een strafblad blijken gemiddeld veel hogere
  bedragen te declareren dan aanbieders zonder strafblad. Dat komt naar voren uit
  onderzoek van RTL-nieuws. Zie voor meer uitkomsten uit dit onderzoek
  dit bericht (bron: Skipr). Het onderzoek van RTL Nieuws is hier te vinden.

Wmo

 • Eigen bijdrage Wmo wordt weer inkomensafhankelijk
  Die eigen bijdrage komt in de plaats van de huidige vaste eigen bijdrage
  (‘het abonnementstarief’) en zal gelden voor voorzieningen als huishoudelijke hulp,
  begeleiding en dagbesteding. Die nieuwe eigen bijdrage gaat naar verwachting
  per 2025 in. Zie voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).
  Klik voor de reactie van de gemeenten hier.
  Ieder(in) is teleurgesteld is over deze nieuwe eigen bijdrage en verwacht problemen
  bij mensen met een levenslange beperking of chronische ziekte.
  Klik voor de reactie van Ieder(in) hier.

Participatiewet e.d.

 • Jonggehandicaptenkorting gaat met 15% omlaag
  Dat heeft het kabinet besloten bij de Voorjaarsnota. Eerder was het kabinet van plan
  om die belastingkorting terug te brengen met 50%. Daar komt het kabinet dus deels
  op terug. Zie voor de reactie van Ieder(in) de link in het bericht hierboven.

Verkiezingen

 • Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds een stuk beter
  Dat concludeert Ieder(in) op basis van binnengekomen klachten. Meer over
  die klachten in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar
  de Rapportage van het Meldpunt onbeperkt stemmen verkiezingen 2023.

Divers

 • Cao gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard
  Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers
  en werknemers in de gehandicaptenzorg. Op die manier wordt concurrentie
  op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Tweede deel Undercover-uitzending over mishandelingen
  op zorgboerderij Aurora Borealis

  Afgelopen zondag toonde Alberto Stegeman het tweede deel van zijn Undercover
  -reportage over de misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. In eerdere
  Docu-alerts besteedden we aandacht aan de problemen met deze zorgboerderij.
  Meer over de inhoud van het tweede deel van de reportage in dit bericht bron: NZG).
 • Hygiënecode voor woonvormen en instellingen herzien
  Dat meldt VGN. Vanaf juli 2023 moet volgens deze code worden gewerkt.
  Meer info over de code in dit bericht.