Wlz

 • Minister Helder: Kabinet ziet af van verplichte meerjarige contracten in
  de langdurige zorg
  Zorgkantoren zijn niet langer verplicht meerjarige contracten met budgetafspraken
  af te sluiten met zorgaanbieders. Door die ruimte kunnen zorgkantoren meerjarige
  contracten inzetten als ‘sturingsinstrumenten’ in de langdurige zorg.
  Voor meer info klik hier (bron: Skipr).
 • Sterfte door COVID verviervoudigd bij mensen met verstandelijke beperking
  Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Academische Werkplaats
  Sterker op Eigen Benen In Nijmegen. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek
  in deze berichten van NZG (link) en Radboud Universiteit (link); aan het eind van
  het laatste bericht staat ook een link naar de onderzoekspublicatie.
 • Problemen complexe VG-zorg vergroten druk op mensen met beperking
  en hun familie
  Dat schrijft Ieder(in) (link) naar aanleiding van de toenemende wachtlijsten voor
  mensen met een VG7-indicatie. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), sprak daar
  deze week ook over in het Radio 1 programma Spraakmakers. Meer over
  haar inbreng in dit bericht.
  Ook Pointer deed onderzoek naar deze problemen. Zij publiceerden deze week
  hun resultaten onder de kop: ‘Ouders ernstig gehandicapten vinden nauwelijks
  geschikte woonplek voor hun kind’. Klik hier voor meer info (bron: Skipr).
 • Kamervragen beantwoord over gedwongen verhuizingen van mensen
  met een verstandelijke beperking in zorgwoningen in Horst aan de Maas
  Die vragen waren gesteld door GL respectievelijk SP. Die vragen zijn deze week
  beantwoord: link (GL) en link (SP).
 • Zorgkantoor CZ onderzoekt meerwaarde sociale robots in gehandicaptenzorg
  Het zorgkantoor doet dat samen met zes zorginstellingen en de universiteit
  van Maastricht. CZ Zorgkantoor stelt 50 robots ter beschikking voor dit onderzoek.
  Klik voor meer info hier (bron: Skipr).  

Wmo

 • Meer gemeenten indiceren voor onbepaalde tijd
  Enkele voorbeelden zijn de gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht.
  Iedere gemeente doet dat op een eigen manier. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur)

Jeugdwet

 • Rijk en gemeenten sluiten compromis over bezuinigen jeugdzorg
  Het Rijk voert al langer overleg met gemeenten, zorgaanbieders, professionals
  en clientorganisaties over noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg
  (‘de Hervormingsagenda Jeugd’). Dit overleg lag  geruime tijd stil doordat
  Rijk en gemeenten geen overeenstemming konden bereiken over bezuinigingen.
  Deze week sloten ze daarover uiteindelijk een compromis. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de brief die staatssecretaris van Ooijen
  hierover schreef aan de Tweede Kamer. Er zijn reacties van VNG (link) en
  zorgaanbieders (link)  
 • Debat in Tweede Kamer over jeugdzorg
  Deze week was er ook een debat over de jeugdzorg in de Tweede Kamer.
  Het compromis over de bezuinigingen kwam daar ook breed aan de orde.
  Zie voor een korte indruk van dit debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
  en dit bericht (bron: Skipr).
  Staatssecretaris Van Ooijen sloot in het debat niet uit dat er toch een
  eigen bijdrage komt in de jeugdzorg.

Participatiewet

 • Nieuwe webpagina UWV voor schoolverlaters met beperking
  Op deze webpagina (link) is onder meer informatie beschikbaar over het vinden
  van werk en over de vraag  of werken met een beperking wel kan.
 • Kamervragen over toepassing ondergrens-indicatie Wsw beantwoord
  Die vragen waren gesteld door SGP en GL; ze zijn deze week beantwoord (link).
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli verhoogd tot € 1995 per maand
  Meer daarover in dit besluit met toelichting van SZW.
 • Gemeentenieuws SZW 2023-1 verschenen
  SZW stuurt geregeld een overzicht van ’kleine’ beleidsveranderingen
  naar gemeenten. Deze week verscheen het eerste nummer van 2023.
  Een overzicht van behandelde onderwerpen staat in deze aanbiedingsbrief;
  klik voor de nieuwsbrief zelf hier.

PGB

 • Kamervragen over toezicht op PGB-wooninitiatieven beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GL en zijn nu beantwoord (
  link).

Divers

 • ‘Zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen,
  maar doen dat wel’
  Dat blijkt uit meldingen die de NZA ontvangt. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze
  de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden.
  Voor meer info klik hier (bron: NZG).
 • Nieuwe wet moet zorgfraude aanpakken
  Deze week stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ‘bevorderen
  samenwerking en rechtmatige zorg’ (Wbsrz). Dit wetsvoorstel moet de bestrijding
  van zorgfraude makkelijker maken.  Meer info over die wet in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Covid-pandemie herstelt vertrouwen in de zorg van chronisch zieke mensen
  Wel nam de participatie van mensen met een verstandelijke beperking sterker
  af tijdens corona en hadden zij meer last van stress. Dat zijn enkele uitkomsten van de
  Monitor Zorg en Participatie 2022 van NIVEL. Meer uitkomsten in deze berichten
  van NZG (link) en NIVEL (link).
 • Rapport over uitvoering lijkschouw in de langdurige zorg
  In de praktijk doen zich problemen voor bij de uitvoering van de lijkschouw
  in de langdurige zorg. Zo zijn er te weinig artsen VG, specialisten ouderenzorg
  en huisartsen. Op verzoek van VWS heeft bureau HHM onderzocht of de lijkschouw
  ook uitgevoerd kan worden door verpleegkundig specialisten of physician assistants.
  Het Bureau adviseert om daarmee te gaan experimenteren in enkele regio’s.
  Deze week stuurde minister Helder het rapport naar de Tweede Kamer;
  in de begeleidende brief zegt zij, dat zij na de zomer met een standpunt komt.