Wmo

 • Drie gemeenten werken voortaan met Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd
  Dat zijn de gemeentes Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht. Deze gemeenten
  doen dit om de administratieve lastendruk te verminderen. Klik voor meer
  toelichting hier (bron: Skipr).

Pgb

 • Waarom kiest men voor Pgb in de langdurige zorg?
  Het Nivel deed daar onderzoek naar. Daaruit kwamen zes belangrijke motieven:
  de voornaamste daarvan is het behoud van eigen regie. Meer over de deze en andere
  redenen in dit bericht (bron: Skipr). De onderzoekspublicatie is via deze Nivel-pagina
  te vinden.
 • Bewoners en pgb-wooninitiatieven in de problemen door kostenstijgingen
  Dat blijkt uit een meldactie van Per Saldo.  Belangrijkste knelpunten zijn de
  gestegen zorgtarieven, energiekosten én kosten voor levensonderhoud.
  Meer over dit onderzoek en de uitkomsten in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

 • Brandbrief aan Tweede Kamer: ‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’
  Clientorganisaties, beroepsorganisaties en zorgaanbieders hebben gezamenlijk
  een brief naar de Tweede kamer gestuurd. Deze organisaties vinden dat verder uitstel
  van hervormingen in de jeugdzorg niet meer kan. Komende week discussieert de
  Tweede Kamer over de situatie in de jeugdzorg. Meer info over deze brief in
  deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  Staassecretaris Van Oijen heeft inmiddels op die brief gereageerd. Zie voor
  zijn reactie hier.

Wet zorg en dwang

 • Inspectie: ambulante zorg moet beter leren wanneer hulp dwang wordt
  Volgens de wet moet het dwingen van mensen tot het accepteren van zorg zoveel
  mogelijk worden voorkomen. Maar zorgverleners bij mensen thuis, in dagbesteding
  of in beschermde woonvormen vinden het vaak moeilijk om te bepalen wanneer
  er nu eigenlijk sprake is van dwang. Dat constateert de gezondheidsinspectie.
  Het risico is volgens haar dat dwang wordt toegepast zonder dat de zorgverleners
  daarbij de voorwaarden naleven.

Voor meer info klik hier (bron Skipr)en hier (bron: IGJ).

Divers

 • Nieuwe handreiking omgaan met probleemgedrag gepubliceerd
  Om een multidisciplinaire kijk te bevorderen, hebben KansPlus en Buro Opaal
  twee publicaties gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij mensen
  met een verstandelijke beperking. Middels een handreiking en folder met werkkaart
  willen de organisaties de kwaliteit van leven van mensen met een
  verstandelijke beperking bevorderen. Voor familie is er een handreiking
  en voor volwassenen met een verstandelijke beperking een folder met werkkaart.
  Bron Skipr. Voor meer info klik hier.
 • Mensen met verstandelijke beperking getraind om te kunnen onderzoeken
  Deze training is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een
  verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. Meer over de training
  in dit
  bericht (bron: NZG).
 • Cliëntenorganisaties willen toegankelijker overheidswebsites en apps
  Dat heeft het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie geschreven in een brief aan
  de Tweede Kamer. Onder andere Ieder(in), KansPLus en Sien zijn lid van dit Netwerk.
  In de brief staan een aantal aandachtspunten.
  Zie voor meer info en een link naar de brief dit bericht (bron: KansPlus). 
 • ‘Gewoon meedoen’ met LVB vraagt ingewikkelde professionele inzet
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door de Hogeschool
  van Amsterdam en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.
  Meer daarover in dit artikel (bron: Sociale Vraagstukken).
 • Ieder(in) doet voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling
  voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties
  Belangenorganisaties, zoal KansPlus, Sien, LFB en SDS en de koepelorganisatie
  Ieder(in) ontvangen subsidie van het rijk voor hun activiteiten. VWS heeft nu
  een concept voor een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Op de website van Ieder(in)
  staat  de reactie die Ieder(in) (mede namens veel lidorganisaties) heeft ingediend.
  In die reactie is ook aandacht voor de noodzaak van subsidiering van lokale
  en regionale beorganisaties.