Wlz

 • Steeds meer gehandicaptenorganisaties nemen geen nieuwe cliënten aan
  De wachtlijsten voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige
  gedragsproblemen groeien. De zorg voor deze groep is zo zwaar en duur
  dat meer gehandicaptenorganisaties geen nieuwe cliënten aannemen.
  Voor meer info klik hier (bron: Skipr).
 • IGJ presenteert goede voorbeelden van complexe gehandicaptenzorg
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft goede ervaringen verzameld
  over complexe zorg aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking
  en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Zo kunnen zorgaanbieders leren van
  elkaars ervaringen, over wat er goed gaat, aldus de inspectie. Juist voor
  deze cliënten kunnen de gevolgen van goede of minder goede zorg groot zijn,
  aldus de IGJ. Voor meer info lees bij Skipr klik hier.

Wmo

 • Oudewater en Woerden gaan inkomenstoets voor
  eigen bijdrage Wmo stoppen
  Deze gemeenten hadden die inkomenstoets al ingevoerd in afwachting
  van de wettelijke aanpassing van de eigen bijdrage Wmo in 2025.
  Zij gaan daar nu mee stoppen en passen in de toekomst de vaste eigen bijdrage Wmo
  (‘het abonnementstarief’) weer toe. Meer toelichting in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Pgb  

 • Uitspraak rechter: Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst
  mogen niet uitgesloten worden van sociale zekerheid
  Deze week was er een belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB),
  (de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid). Deze uitspraak heeft
  belangrijke gevolgen voor Pgb-budgethouders en voor Pgb-zorgverleners.
  Zie voor meer info en toelichting dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 • Ervaringen met de Wzd: resultaten onderzoek door cliëntorganisaties
  Door zes clientorganisaties (Ieder(in), Alzheimer Nederland, KansPlus, LFB, LSR 
  en Per Saldo) is afgelopen najaar onderzoek gedaan naar ervaringen met de Wzd.
  Uit dit onderzoek blijkt dat de kennis onder cliënten, naasten en zorgprofessionals
  over de wet nog steeds beperkt is. Ook hebben niet alle zorgaanbieders de wet
  al goed ingevoerd en geven ze vaak nog onzorgvuldig onvrijwillige zorg. Daarnaast
  wordt er nog te weinig gezocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.
  Zie voor meer resultaten uit dit onderzoek en voor het beleid van de minister
  dit bericht (bron: KansPlus).

Divers

 • ‘Regeldruk irriteert hardnekkig’ in de gehandicaptenzorg
  In een blog (link) op de VGN-site schrijft Theo van Uhm, VGN-directeur,
  over zijn ergernis met de hoge regeldruk in de gehandicaptenzorg<
  met name in de Wmo en de Jeugdwet. Daar is die regeldruk inmiddels 30%.
 • Steffie: website met eenvoudige informatie over allerlei onderwerpen
  Op de website Steffie (https://www.steffie.nl) is over allerlei onderwerpen
  eenvoudige informatie in makkelijke taal en beeld te vinden. Nieuw is bijvoorbeeld
  informatie over meer bewegen (link).