Wlz / Wzd

 • Langere wachttijden bij CIZ door toename aanvragen

Bij het CIZ komen momenteel veel aanvragen binnen. Het kan daardoor
langer dan 6 weken duren voordat het CIZ een indicatie kan afgeven.
Meer info in dit
bericht (Bron: CIZ).

Wlz

 • Budget voor langdurige zorg 2023 met € 125 miljoen verhoogd
  Eerder kwam het NZa met een prognose (link) waarin een tekort werd voorspeld
  in 2023.  Minister Helder heeft het beschikbare budget voor de Wlz nu
  met € 125 miljoen verhoogd naar € 32.8 miljard. Klik hier voor de brief
  die zij daarover stuurde naar de NZa.
 • Complexe gehandicaptenzorg in de knel: ouders en bestuurders
  uiten hun zorgen
  Meer daarover in  dit bericht (bron: VGN).

Wmo

 • Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
  Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers.
  Op basis van die die gemeentelijke rapporten wordt een landelijke rapportage gemaakt.
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen die landelijke rapportage (link) met een
  begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Zie voor enkele opvallende punten
  dit bericht (bron: Skipr). Zo blijkt 50 tot 80 procent van de cliënten niet te weten
  dat gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wmo / Jeugdwet / PGB

 • PGB-tarieven in veel gemeenten onvoldoende

Dat meldt Per Saldo op basis van signalen van PGB-gebruikers. Meer daarover
in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Minister Helder beschrijft hoe ze de Wzd wil aanpassen (2)
  Toegevoegd: reactie van Ieder(in)

  Dat doet ze in een reactie op het kritische evaluatie-rapport over de werking van
  deze wet. Meer over die reactie in deze berichten van Skipr (link) en Kansplus (link).
  Zie voor een uitgebreide samenvatting van de reactie van de minister dit bericht
  (bron: VGN); onderaan dat bericht staan link naar de brief met bijlagen van de minister.
  Nieuw: Deze week reageerde ook Ieder(in)op de brief van de minister (link)

Leerlingenvervoer

 • Basisnormbedragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023/2024 bekend
  Die bedragen zijn te vinden in dit bericht (bron: VNG).

(Passend) Onderwijs

 • Minister Wiersma: inclusief onderwijs wordt de norm in 2035
  Dat schrijft hij deze week in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Hij wil dat
  inclusief onderwijs in 2035 bereikt hebben. In de brief beschrijft hij wat dat
  betekent en hoe hij dit wil bereiken. Zie hier voor de reactie van Ieder(in)
  op deze brief.

Divers

 • Voorbeelden van innovaties in de gehandicaptenzorg
  De website Zorg van Nu geeft een overzicht van innovaties in de zorg
  via zorgtechnologie, e-health en digitale zorg. Voor de gehandicaptenzorg
  zijn de voorbeelden hier te vinden.
 • Personeelstekort zorg neemt de komende tien jaar verder toe
  Dat is de kern van de nieuwe Arbeidsmarktprognose die minister Helder
  deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Meer info daarover in deze berichten
  van NZG (link) en Skipr (link)..
 • Artsen VG en Specialisten ouderengeneeskunde gaan samenwerken
  Die samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van richtlijnen
  en handreikingen. Meer over die samenwerking in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorg krijgt beperkte overgangstermijn voor Wet Digitale Overheid
  Die nieuwe wet schrijft onder meer voor dat burgers veilig moeten
  kunnen inloggen bij publieke dienstverleners, waaronder zorgaanbieders.
  Deze wet treedt waarschijnlijk in juli in werking. Meer over deze wet
  en de invoering in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nieuw intern bestuurder benoemd bij Per Saldo
  Het bestuur van Per Saldo benoemt Marco Strik als intern directeur.
  Hij start per15 april. Directeur Aline Molenaar doet een stapje terug
  en gaat zich volledig richten op haar activiteiten als extern directeur.
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).