Wlz / Wzd

 • Achterstanden bij CIZ lopen weer verder op
  Dat schrijft minister Helder in een brief (link) aan de Tweede Kamer.
  Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr)
  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor zorg
  uit de WLZ en aanvragen voor toepassing van de Wet zorg en dwang.
 • CIZ heeft nieuwe publiekswebsite
  Die website is te vinden via https://www.ciz.nl/.

Participatiewet e.a.

 • Onderscheid markt en overheid bij banenafspraak niet helder
  De overheid loopt al jaren achter op de afgesproken doelen bij het maken van banen
  voor mensen met een arbeidsbeperking. In de marktsector lukt het echter wel om
  de beoogde doelen te behalen. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW
   brengt een aantal knelpunten in de overheidssector aan het licht, maar roept ook
  de vraag op of het onderscheid tussen overheid en markt wel zinvol is.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  klik hier voor de beleidsreactie van minister Schouten op het onderzoek.
  Zie voor het onderzoek zelf  hier.

Leerlingenvervoer

 • Gemeente Utrecht maakt plan om vervoer leerlingen te verbeteren
  Meer over dat plan in dit bericht (bron: NZG).
 • Aanvraag energiesteun bij Tijdelijk Noodfonds Energie te ingewikkeld
  Dat vindt de Beroepsvereniging van Bewindvoerders (NBBI). Daardoor
  missen veel mensen deze steun. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck /AD).

Divers

 • Stichting Klokkenluiders Verstandelijke Gehandicaptenzorg heeft
  vernieuwde website
  De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) wil ‘ondeugdelijke,
  zorgelijke  en onveilige situaties, of zaken die niet goed gaan in de gehandicaptenzorg,
  signaleren, analyseren en bespreekbaar maken’. Op basis van de ontvangen meldingen
  gaat de stichting in gesprek met functionarissen binnen en buiten
  de gehandicaptenzorg. Zie voor de vernieuwde site: https://www.klokkenluidersvg.nl
 • Meer meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in gehandicaptenzorg
  Net als in de rest van de zorgsector is het aantal meldingen in de gehandicaptenzorg
  behoorlijk gestegen, Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie.
  Meer hierover in deze berichten van NZG (link) en IGJ (link).
 • Gesprek over loonsverhoging in de Gehandicaptenzorg gestart
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Boris van der Ham roept op tot integrale benadering licht verstandelijke
  beperking (lvb) en psychische problemen
  In Nederland zijn 140.000 mensen met een combinatie van een lichte verstandelijke
  beperking (lvb) en psychische problemen, zoals trauma, psychose of verslaving.
  VGN-voorzitter Boris van der Ham heeft op het congres Lvb en Psychiatrie
  het belang benadrukt van het loslaten van hokjes. De verwachting is dat
  deze dubbelproblematiek de komende jaren verder zal toenemen door de complexiteit
  van de samenleving. Van der Ham. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).