Wlz

 • VGN wil afbouw complexe gehandicaptenzorg voorkomen: ‘het is 5 voor 12’
  In een brief aan de Tweede Kamer vraagt VGN om op korte termijn € 80 miljoen extra
  ter beschikking te stellen. Op die manier wil VGN voorkomen dat
  gehandicapteninstellingen de complexe gehandicaptenzorg (VG 7) moeten gaan
  afbouwen. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
  Zie ook het bericht van Kansplus,  belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Wmo/ Wlz / Zorgverzekeringswet

 • Betere en goedkopere zorg dankzij ‘zorgarrangeur
  De zorg in Nederland is verdeeld over drie wetten met eigen regels en met eigen
  uitvoerders. Dat geeft nogal eens onduidelijkheden en afstemmingsproblemen.
  Minister Helder verwacht dat de inzet van ‘zorgarrangeurs’ mensen zal helpen
  bij het vinden van de juiste zorg. Zij verwijst daarbij naar de resultaten van
  drie experimenten met dergelijks arrangeurs. Zij heeft nu € 8,9 mln beschikbaar
  gesteld aan gemeenten om ook zo’n arrangeur aan te stellen.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Manifest om buurtinitiatieven in de langdurige zorg te redden
  wordt breed gesteund
  Ons zorgsysteem zit het bouwen van zorgzame gemeenschappen in de weg. Dat stelt
  Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie. Daarom initieerde hij een manifest,
  dat bewindslieden Connie Helder, Hugo de Jonge en Karien van Gennip oproept om meer
  ruimte te creëren voor buurtinitiatieven. Het manifest kan op veel support rekenen.
  Meer over het Manifest is te vinden in dit
  bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Sociaal ontwikkelbedrijven benutten te weinig de mogelijkheden
  van praktijkleren
  Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Cedris. Zie voor de uitkomsten van dat
  onderzoek en de ontwikkelmogelijkheden dit bericht (bron: Cedris).
 • ‘Verbeter de arbeidsvoorwaarden van álle werknemers bij gemeenten’
  Die oproep doen Cedris en FNV. Voor gemeenteambtenaren kwam deze week
  een nieuwe cao rond. Maar dat akkoord geldt niet voor de mensen onder de
  cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag. Voor hen geldt vooralsnog
  de nullijn. Cedrs en de FNV vinden dit niet aanvaardbaar. De FNV heeft inmiddels
  met acties gedreigd. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Jeugdwet

 • 'In voorjaar akkoord over jeugdzorg'
  Dat verwacht staatssecretaris Van Ooijen, nu partijen weer met elkaar praten.
  Hij vermeldt echter niet hoe hij de meningsverschillen wil overbruggen.
  Het Akkoord over jeugdzorg had er al een jaar eerder moeten zijn. Maar partijen
  verschillen vooral diepgaand van mening over financiële kwesties.
  Het is de vraag of de Tweede en Eerste Kamer genoegen nemen met de brief
  van Van Ooijen. De Eerste Kamer had eind januari van Van Ooijen geëist
  dat hij de senaat voor 1 maart zou laten weten hoe het financiële geschil
  tussen rijk en gemeenten zou worden opgelost. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Onafhankelijke clientondersteuning

 • Belangenbehartigers onontbeerlijk voor goede clientondersteuning
  Dat is één van de lessen die Ieder(in) trekt uit het Koploperproject onafhankelijke
  clientondersteuning, waaraan afgelopen vijf jaar 113 gemeenten  hebben meegedaan.
  Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Ieder(in)).

VN-verdrag Handicap

 • Laatste handtekening gezet: ’handicap’ nu toegevoegd aan artikel 1 Grondwet 
  Vorige week zette minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  haar handtekening onder de wijziging van artikel 1 van Grondwet. Vanaf nu is handicap
  als discriminatiegrond toegevoegd aan de Grondwet. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).  

Belastingaangifte

 • Laat geen geld liggen
  Vanaf 1 maart kan weer aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting.
  Zoals elk jaar geeft Ieder(in) weer uitgebreide informatie over de aftrekmogelijkheden
  van zorgkosten in verband met handicap en beperking. Zo is er de
  website meerkosten.nl, waarin, naast informatie over aftrekmogelijkheden,
  ook informatie staat over inkomensondersteuning. Daarnaast is er een uitgebreide lijst
  met antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens een recent webinar
  over de aftrekbaarheid van zorgkosten (link).

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

 • Amersfoort richt prikkelarm stemlokaal in
  De gemeente Amersfoort gaat inwoners die weinig prikkels verdragen de keuze
  geven om toch zelf te komen stemmen. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • ‘Zorginstellingen willen af van zzp'ers. De balans is zoek’
  Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij een aantal gehandicapten- en
  ouderenvoorzieningen. De kosten van zzp-ers stijgen snel en de roosters zijn
  minder makkelijk te vullen. Meer info in dit artikel (bron: NOS).
 • Diplomafraude in zorg verdubbeld
  Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat zowel om
  vervalste diploma’s als om valse Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG).
  De gehandicaptenzorg is een sector waar dit relatief vaak voorkomt.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: IGJ).
 • Laat mensen met een beperking meer profiteren van het Stap-budget
  Het Stap-budget is een vergoeding van maximaal 1000 euro voor het volgen van
  een opleiding. Hiermee kunnen mensen hun kansen op de arbeidsmarkt
  verbeteren  Er wordt gewerkt aan een verbetering van de Regeling. Daarbij
  komt er onder mee extra geld voor mensen zonder opleiding en voor praktisch
  geschoolde mensen. Ieder(in) is hierover positief, maar vraagt ook
  om extra aandacht voor mensen met een beperking. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Ieder(in)).