Wlz

 

 • ‘Langdurige zorg kan nieuwbouw niet betalen’
  Ten gevolge van de stijging van de bouwkosten, strengere duurzaamheidseisen
  en de gestegen rente komen instellingen in de langdurige zorg in de problemen:
  ze kunnen nieuwbouw niet meer betalen. Daar zijn dan de sterk gestegen energieprijzen
  nog eens bovenop opgekomen. Zie voor meer informatie dit
  artikel. (bron: Skipr).

 

 • ‘Inspectie sluit instelling waar gehandicapten worden mishandeld’
  In het Groningse Wedde heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alle zorg
  op Zorgboerderij Aurora Borealis stopgezet. Er zijn ernstige misstanden geconstateerd.
  Diverse oud-medewerkers hadden aangifte bij de politie gedaan. Eerder was al de zorg
  voor twee cliënten stop gezet. Zie voor meer informatie dit bericht. (bron: Skipr)
  De Zorgboerderij in Wedde heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de sluiting.
  Als reactie op de berichten over misstanden zegt Aurora Borealis ‘vanuit een
  antroposofische en holistische visie te werken’. Daarbij gebruikt de Zorgboerderij
  ‘een methode van duidelijkheid, structuur en begrenzing’. Meer hierover in dit bericht.
  (bron: Skipr).

 

Wmo

 

 • ‘Gemeente Leusden in de fout met Wmo-inkomenstoets huishoudster.’
  De rechter in Utrecht heeft bepaald dat de gemeente Leusden een inwoonster
  geen huishoudelijke hulp mocht weigeren omdat zij en haar man te veel verdienden.
  De gemeente mag in dezen geen inkomenspolitiek bedrijven. Zie voor meer informatie
  dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

 

 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen (2)
  Nieuw: reactie Ieder(in)
  Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen.
  Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).
  De brief van de minister is hier te vinden.
  In een reactie vraagt Ieder(in) de Tweede Kamer om alle eigen bijdragen en meerkosten
  bij dit onderzoek te betrekken. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in).

 

Wlz / kinderbijslag

 

 • Ouders krijgen brief van CIZ over mogelijk recht op dubbele kinderbijslag.
  In februari verstuurt het CIZ een brief aan alle ouders/verzorgers van kinderen
  in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een Wlz-indicatie die geen dubbele kinderbijslag
  ontvangen. In de brief staat dat zij mogelijk recht hebben op dubbele kinderbijslag
  en hoe ze dit kunnen aanvragen. Meer info in dit bericht (bron: CIZ).

 

Jeugdwet

 

 • Kamervragen over schrappen van honderden banen in jeugdhulpverlening
  Limburg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks; ze werden deze week beantwoord
  door staatssecretaris Van Ooijen.

 

Leerlingenvervoer

 

 • FNV dreigt opnieuw met stakingen in zorg- en leerlingenvervoer
  Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen
  die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, dan staken chauffeurs
  in het vervoer voor kwetsbare mensen op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 

VN-verdrag Handicap

Voor eind maart kabinetsbesluit over ratificatie Facultatief Protocol
Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks
te klagen bij het VN-comité in Genève als de regering zich niet aan het Verdrag houdt.
Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft
minister Helder dat het kabinet voor het eind van dit kwartaal met een beslissing
komt over die ratificatie. De Kamer had daar in een motie om gevraagd.