Jeugdwet

 • 'Geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg'
  Deze week pleitte de Stichting Het Vergeten Kind voor een afschaffing van de
  leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Eerste Kamer geeft ‘ruziënde partijen’ overlegruimte jeugdzorg
  Net als eerder de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer een debat
  over de jeugdzorg uitgesteld. Dit om de onderhandelende partijen over de hervorming
  van de jeugdzorg de ruimte te bieden om de onderhandelingen af te ronden.
  De Eerste Kamer wil nu voor 1 maart duidelijkheid van de staatssecretaris Van Ooijen
  hoe het belangrijkste geschil wordt opgelost. Meer informatie en toelichting
  in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Werknemers sociale werkbedrijven eisen inflatiecompensatie
  Gemeenteambtenaren kregen wel een tegemoetkoming voor de gestegen inflatie,
  veel medewerkers van de SW-bedrijven niet. Daarom gaan ze actie voeren.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ombudsman opent onderzoek naar invloed van burgers in de Participatiewet
  Hij wil inzicht krijgen in hoeverre burgers invloed hebben op de eigen situatie
  en op de beleidsvorming. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ombudsman).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Cliëntenorganisaties willen meer cliëntenperspectief in wetsevaluatie Wzd
  Eerder spraken cliëntenorganisaties met minister Helder over de evaluatie
  van de Wzd. In dat gesprek hebben ze onder meer gevraagd om in de uitwerking
  van de evaluatie het cliëntenperspectief uitdrukkelijk mee te nemen. Dat is tot nu toe
  onvoldoende gebeurd volgens hen. Meer in dit bericht (bron: LSR).
  Deze week hebben ze soortgelijke opmerkingen ook aan de Tweede en Eerste Kamer
  toegestuurd. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wkkgz

 • Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit
  Dat hebben de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de
  Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
  Meer over de bedoeling en de inhoud van de samenwerking in dit
  bericht
  (bron: VGN).

Divers

 • Overzicht maatregelen energiekosten compensatie
  Ieder(in) heeft alle compensatiemaatregelen voor de hoge energiekosten
  op een rijtje gezet. Zie voor dit overzicht dit bericht.
 • ‘Onze doelgroep kan meer dan we op het eerste gezicht vaak denken'
  Dat zegt Stijn Weterings, onderzoeker van de Academische Werkplaats GOUD aan
  het Erasmus MC over zijn onderzoek naar de mogelijkheden van intensieve
  krachttraining bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer over dat
  onderzoek in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Clientondersteuners zien problemen in de zorg steeds verder toenemen
  Dat meldt MEE NL in de jaarlijkse Signaleringsrapportage. Meer daarover in dit bericht
  (bron: MEE NL).; in het bericht staat een link naar de signaleringsrapportage.
 • Financiële diensten niet voor iedereen toegankelijk door digitalisering
  Daarvoor waarschuwt de AFM, de toezichthouder op de financiële markten.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG).
 • Energietoeslag bereikt 90% van inwoners met laag inkomen
  Dat meldt Divosa op basis van een peiling bij gemeenten. Meer in deze berichten
  van VNG (link) en Divosa (link).
 • 'Cliëntervaring in de zorg is meer dan alleen ervaringen terugkoppelen'
  Aanbieders van onder meer gehandicaptenzorg nemen de ervaring van cliënten
  onvoldoende mee bij kwaliteitsmetingen, volgens een onlangs verschenen rapport
  van onderzoeksinstituut  Nivel. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
  Het NIVEL-onderzoek is hier te vinden.
 • Moeilijke woorden zijn stom’
  De redactie van De Flits was voor één dag baas van de Gelderlander. Het blad
  De Flits is een blad van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor
  hun  ervaringen dit bericht (bron: VGN)