Wmo

 • Welke combinaties van Wmo-voorzieningen komen het meest voor
  in uw gemeente?
  Dat is te vinden in de vernieuwde Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
  Ook is de informatie geactualiseerd.
  De GMSD geeft mogelijkheden om per gemeente een rapport te maken. Er is ook de
  mogelijkheid om de eigen situatie te vergelijken met andere gemeenten.
  Meer over de vernieuwing van GMSD in dit bericht (bron VNG).

Wlz

 • VGN waarschuwt voor grote problemen in de gehandicaptenzorg
  Dat schreef NU.nl afgelopen vrijdag in dit artikel (bron: NU.nl). Zie voor meer
  achtergrond bij dit artikel dit bericht van VGN.
 • Zorgkantoren hebben eerste schets van Wlz-inkoop 2024
  Zorgkantoren hebben een eerste opzet gemaakt voor het zorginkoopbeleid in
  onder meer de gehandicaptenzorg na 2024. Deze schets word de komende maanden
  verder uitgewerkt met zorgaanbieders en met cliëntorganisaties. Meer hierover
  in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Zorgverzekeraars Nederland).

Jeugdwet

 • VNG wil snelle hervatting onderhandelingen over hervorming van de jeugdzorg
  Al langer praten het rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten
  over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken hadden er voor kerst moeten zijn.
  Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. In vorige
  Docu-alerts hebben we hier aandacht aan besteed.
  Inmiddels vraagt VNG om een snelle hervatting van die gesprekken. Meer daarover
  in dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur). De VNG is boos op staatssecretaris
  Van Ooijen omdat die volgens hen in een recente brief een eenzijdig beeld schetst
  over de te maken financiële afspraken. Die brief is eerder in een Docu-alert vermeld,
  maar voor de zekerheid is hier nog een link naar die brief.

Participatiewet e.a.

 • Tekst en uitleg over… de banenafspraak
  Op de website van Cedris staat een helder overzichtsartikel over de banenafspraak.
  Dat artikel is hier te vinden.

PGB

 • Reactie Per Saldo op PGB-plannen minister Helder
  Eind vorig jaar stuurde Minister Helder een brief over het PGB naar de Tweede Kamer.
  In die brief (link) beschrijft zij haar beleidsplannen met het PGB. In dit bericht geeft
  Per Saldo een reactie op die plannen.

VN-verdrag Handicap

 • Verbod op discriminatie mensen met beperking komt in Grondwet
  De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de wijziging van artikel 1
  van de Grondwet. Aan dat artikel is "handicap" toegevoegd, waardoor duidelijk
  is bepaald dat discriminatie op grond van handicap verboden is.
  Meer over de betekenis van deze Grondwetswijziging in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook op de site van Ieder(in) een overzicht van de reacties in de pers (link).
  Zie ook de persoonlijke blog van Boris van der Ham, nu voorzitter van VGN, en
  toentertijd als kamerlid initiatiefnemer voor deze wijziging van de Grondwet
  (bron: VGN).

Provinciale verkiezingen maart 2023

 • Extra geld voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren
  Minister Hanke Bruin Slot van Binnenlandse Zaken heeft € 2.8 mln. beschikbaar gesteld
  aan gemeenten om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een
  beperking te verbeteren. Gemeenten kunnen zelf beslissen waaraan ze dat geld
  besteden. Meer info in dit bericht (bron: NZG).

Leerlingenvervoer

 • 'Staking streekvervoer zoveelste ramp voor leerlingen speciaal onderwijs'
  Dat zegt de voorzitter van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs
  (LBVSO) Elijah Delsink in reactie (link) op de stakingen in het streekvervoer deze week
  (bron: NZG).
 • VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer
  De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten
  in het leerlingenvervoer. De minister van OCW heeft VNG gevraagd om zo’n team
  samen met gemeenten op te zetten. Het team richt zich op zowel oplossingen
  voor de korte als de lange termijn. Meer info in dit bericht.

Wzd

 • Reactie VGN op kritische evaluatie Wet zorg en dwang (Wzd)
  Herfst vorig jaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd. De onderzoekers
  deden zo’n zeventig aanbevelingen ter verbetering van de wet en de uitvoering.
  In de afgelopen maanden hebben we in Docu-alert de reactie van diverse organisaties
  op die aanbevelingen gegeven, Deze week kwam de Vereniging Gehandicaptenzorg
  Nederland (VGN) met haar reactie (link). Minister Helder komt  begin dit jaar met
  een beleidsreactie op het rapport en de aanbevelingen.

Divers

 • Website Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd
  Zie voor de veranderingen op de website dit bericht. Zie voor een actueel overzicht
  van het beschikbare nieuws op de website hier.
 • Gemeenten willen energietoeslag 2023 eerder uitkeren
  Dat maakt de uitvoering een stuk gemakkelijker, vinden ze. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bericht).
 • Gehandicaptenzorg schiet tekort in aanpak infectiepreventie
  Dat concludeert de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij
  tien grote gehandicapteninstellingen. Meer over de conclusies in dit bericht
  (bron: Skipr). Het Rapport van de IGJ is via deze pagina  te vinden.
 • Nieuwe databank met goede voorbeelden van mantelzorgondersteuning
  Die databank is gemaakt door MantelzorgNL. Meer over de databank in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).