Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

 • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen
  Hij heeft het CBS opdracht gegeven om onderzoek daarnaar te doen. Onder
  eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen
  in Wlz en Wmo.
  Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is
  hier te vinden.

PGB

 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal gaat nog jaren duren
  Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de brief van de minister.

Jeugdwet

 • Akkoord jeugdzorg loopt stuk op geld (2)
  Toegevoegd: reactie van VNG en nieuwe brief staatssecretaris Van Ooijen
  Al langer praten het Rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten
  over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken zouden er voor afgelopen kerst
  moeten zijn. Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld.
  Dat heeft staatssecretaris van Ooijen eerder laten weten. Klik hier voor de brief d
  ie hij daarover eind vorig jaar schreef. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en
  Binnenlands Bestuur (link).
  Zie voor de reactie van VNG op de situatie dit bericht.
  Deze week gaf staatssecretaris Van Ooijen  in een nieuwe brief zijn visie op de situatie.
  Volgens hem is er geen sprake van een impasse. Meer over die brief in dit bericht
  (bron: Skipr).
  Dit bericht uit de  vorige Docu-alert is geactualiseerd en aangevuld.

Participatiewet e.a.

 • Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2023 vastgesteld
  Jaarlijks stelt het ministerie van SZW vast hoeveel beschutte werkplekken
  elke gemeente dat jaar moet inrichten. Deze week publiceerde het ministerie
  de cijfers voor 2023. Meer (achter)informatie in dit bericht (bron: Cedris); in het
  bericht staat een link naar de lijst met aantallen per gemeente.

Divers

 • Vind een arts VG bij jou in de buurt
  VGN heeft een interactieve kaart samengesteld met daarop de poliklinieken
  in Nederland waar men terecht kan voor een arts VG. Die kaart is via dit bericht
  te vinden (bron: VGN).
 • ‘Gehandicaptenzorg dreigt zware zorg af te stoten’
  Dat betoogt Matthijs Heystek. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • VWS komt met vijf maatregelen voor cultuursensitieve zorg
  Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat
  een link naar de brief die de drie bewindpersonen van VWS daarover schreven
  aan de Tweede Kamer.
  Voor de gehandicaptenzorg komt een apart richtlijn.
 • Vergoedingen zorgen voor problemen vrijwilligers met Belastingdienst
  De LCR heeft onderzoek laten doen naar problemen met vrijwilligersvergoedingen.
  De resultaten zijn vastgelegd in een Signaal. Meer over die problemen in dit bericht
  (bron:  LCR); onderaan het bericht staat een link naar het Signaal.