Wlz

 • Mogelijk onterechte CIZ-beoordelingen langdurige zorg opnieuw bekeken
  Dat zei  minister Helder in antwoord op mondeling vragen van de PvdA naar aanleiding
  van perspublicaties over mogelijk verkeerde indicaties door het CIZ.
  Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en Tweede Kamer (link.)
 • Drie Brabantse gehandicaptenorganisaties gaan samenwerken in hun regio
  Het gaat om de gehandicapteninstellingen Severinus, SWZ zorg en Lunet. Zij gaan
  samenwerken aan regionale gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Akkoord jeugdzorg loopt stuk op geld
  Al langer praten het Rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten
  over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken zouden er voor de kerst moeten zijn.
  Deze week liepen de gesprekken echter vast vanwege het geld. Dat heeft
  staatssecretaris van Ooijen laten weten. Klik hier voor de brief die hij daarover
  schreef. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur ((link).

Participatiewet e.a.

·        Kamer praat over versoepeling Participatiewet (2)
Nieuw : reacties van Cedris en FNV op debat
Vorige week praatte de Tweede Kamer over de voorgenomen verbeteringen in de
de Participatiewet. Voorafgaand aan dat debat stuurden een aantal cliëntenorganisaties,
waaronder Ieder(in),  nog een brief, waarin zij aangeven dat verdergaande
verbeteringen noodzakelijk zijn. Meer over die brief in dit
bericht (bron: Ieder(in)).
Ook VGN stuurde nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer. Meer
over die aandachtspunten en de brief in dit
bericht (bron: VGN).
Een kort verslag van het debat is te vinden in dit
bericht (bron: Divosa).
In aanvulling op dit bericht uit de vorige Docu-alert zijn hier nog de reacties van
Cedris (
link) (bron: Cedris) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).

·        Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van SZW?
Hierbij een overzicht van zaken die veranderen op het terrein van SZW.
Het is een volledig overzicht; dus niet alles is rechtsreeks van toepassing
op mensen met een verstandelijke beperking (bron: Schulinck).


PGB

 • Stand van zaken bij uitvoering van Kabinetsplannen met het PGB
  Deze week stuurde minister Helder een stand -van- zaken- brief over het PGB.
  Die brief is hier te vinden.

VN-Verdrag handicap

 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet is bijna zover
  Deze week besprak de Eerste Kamer de initiatiefwet waarmee  ‘handicap’ wordt
  toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 bevat het non-discriminatiebeginsel.
  Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, is een langdurige procedure
  aan vooraf gegaan met als sluitstuk deze tweede behandeling in de Eerste Kamer.
  Oorspronkelijk zou de stemming ook deze week plaatsvinden, maar die is uitgesteld
  tot januari. Meer over de betekenis van deze wet en over de procedure i
  in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link). Een samenvatting
  en volledig verslag van het debat in de Eerste Kamer is hier te vinden
  (bron: Eerste Kamer).
 • Tweede Kamer debatteert over uitvoering VN-verdrag Handicap
  Deze week besprak de Tweede Kamer de stand van zaken uitvoering van
  het VN-verdrag .Belangrijk daarbij waren de antwoorden die Nederland had gegeven
  op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve.
  Dat is de internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de
  staten die het verdrag ondertekend hebben. Ook de recent verschenen
   Monitor VN-verdrag handicap 2022 van het College voor de Rechten van de Mens
  was belangrijk . Meer over het debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)
  Een aantal organisaties had voor het debat brieven met aandachtspunten voor
  de Kamer gestuurd. Meer daarover in deze berichten van Ieder(in) (link) en Coalitie
  voor Inclusie (link).
 • Minister Helder gaat einde maken aan herhaalindicaties chronisch zieken
  Dat zegde ze toe in het debat over de uitvoering van het VN-verdrag.
  Dat en nog meer uitkomsten van het debat in dit bericht (bron: Skipr/ANP).
  Een wat langer verslag van het debat staat op de website van de Tweede Kamer.

Divers

 • Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen?
  Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een
  patiëntenvereniging. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht
  van deze vergoedingen. Dat overzicht is via dit bericht te vinden (bron:  Ieder(in).
 • PGGM: Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen
  PGGM heeft daar onderzoek naar laten doen. Meer resultaten uit dit onderzoek
  in dit bericht (bron:  Skipr).
 • Kabinet wordt strenger voor (schijn)zelfstandige in de zorg
  Dat schrijven  minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (FIN) in een brief
  aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief zelf
  is  hier te vinden.
 • GroenLinks stelt vragen over de boete die leerlingen van een praktijkschool
  moeten betalen voor hun ov-kaart
  Deze week beantwoordde minister Wiersma tijdens het Vragenuurtje
  mondeling vragen hierover. Zie voor een korte samenvatting van de antwoorden
  dit bericht (bron: Tweede Kamer).
 • Wacht niet!  Bij ondersteuning aan voortijdig schoolverlaters
  met multiproblematiek

  Dat is de kern van dit artikel in Sociaal Bestek.