Wlz

 

 • Eén op vijf aanbieders gehandicaptenzorg lijdt verlies in 2022
  Dat blijkt uit onderzoek van VGN en Intrakoop. De grootste kostenstijgingen
  worden veroorzaakt door de stijgende energiekosten en door de inhuur van
  dure uitzendkrachten en ZZP-ers. Meer daarover in deze berichten
  van NU.nl (link) en VGN (link); in het laatste bericht staat een link naar
  het rapport met meer cijfers.

 

Wmo

 

 • Wie gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp? (3)
  Nieuw:  reacties toegevoegd op concept-wet
  Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd
  in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief
  van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen.
  Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog.
  Die getallen kunnen nog wijzigen.
  VWS heeft een concept-wet met toelichting gepubliceerd. Daarop kan
  gereageerd worden. Dat concept met toelichting is te vinden via Overheid.nl.
  Inmiddels zijn reacties bekend van adviesbureau TransitiePartners (link)
  (bron: Zorg&Sociaalweb); de VNG neemt vandaag een standpunt in (link)
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ontwikkelingen in de Wmo :
  wat kunnen we wel en voorlopig nog niet verwachten?
  Onder die kop beschrijven twee deskundigen in deze blog te verwachten
  ontwikkelingen in de Wmo in de nabije toekomst (bron: Zorg&Sociaalweb).

 

Jeugdwet

 

 • ‘Voor kerst moet er overeenstemming zijn over hervormingen jeugdzorg’ (2)
  nieuw: Standpunt VNG over gewenste situatie

  Dat zei staatssecretaris van Ooijen vorige week in debat met de Tweede Kamer over de
  problemen in de jeugdzorg. Al langer praten alle betrokken partijen in de jeugdzorg
  met elkaar over noodzakelijke hervormingen, maar overeenstemming blijft uit.
  De staatssecretaris wil nu dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is.
  Meer over dat debat in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Deze week informeerde de VNG haar leden over de stand van zaken. Zie daarvoor
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Wmo / Wlz / Zorgverzekeringswet

 

 • Landelijke afspraken over hulpmiddelen bij logeren thuis vertraagd
  De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking
  die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen
  houden voor het geval ze daar gaan logeren.
  Minister Helder is met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken.
  Oorspronkelijk zouden die er per 1 oktober hebben moeten zijn. Maar er zijn nu
  vertragingen opgetreden. Er is wel een praktische noodmaatregel.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VNG).

 

Participatiewet

 

 • Brief met voorstellen voor versoepelingen in de Participatiewet
  Minister Schouten wil de Participatiewet versoepelen, vereenvoudigen en
  meer ‘in balans brengen’. Deze week stuurde zij een brief met een aantal concrete
  voorstellen naar de Tweede Kamer. Die brief is via deze link te vinden. Klik voor
  een samenvatting hier (bron: Zorg&Sociaalweb/SZW).
  Er zijn reacties van Divosa (link), VNG (link) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Wmcz

 

 • Wat kan een cliëntenraad met het Transitieakkoord van VGN en ZN?
  Dit akkoord is begin dit jaar gesloten. Aanleiding is dat de gehandicaptenzorg onder druk
  staat door stijgende kosten en  arbeidsproblematiek. Het doel van het akkoord is om
  een omslag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare
  gehandicaptenzorg. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de kwaliteit
  van leven voor mensen met een verstandelijke beperking geborgd blijft.
  LSR en KansPlus hebben een aantal adviezen voor cliëntenraden en verwantenraden
  opgesteld die hen kunnen helpen bij hun werk over dit onderwerp.
  Meer daarover in dit bericht (bron LSR).
 •  

 

Cliëntondersteuning

 

 • Wat te doen als er een lange wachtlijst voor cliëntondersteuning is?
  Ieder(in) geeft in dit bericht wat tips.

 

VN-verdrag Handicap

71 concrete voorstellen voor een inclusieve samenleving
Die staan in de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’, die is opgesteld door
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), samen met (ervarings)deskundigen.
De nota moet nog worden besproken door Kabinet en Tweede Kamer.
Meer over de inhoud van deze nota in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
De nota zelf is hier te lezen.