Jeugdwet

 • ‘Voor kerst moet er overeenstemming zijn over hervormingen jeugdzorg’
  Dat zei staatssecretaris van Ooijen deze week in debat met de Tweede Kamer over de
  problemen in de jeugdzorg. Al langer praten alle betrokken partijen in de jeugdzorg
  met elkaar over noodzakelijke hervormingen, maar overeenstemming blijft uit.
  De staatssecretaris wil nu dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is.
  Meer over dat debat in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet.

 • Mogelijkheden compensatie voor hoge energiekosten van zorginstellingen
  en wooninitiatieven én voor mensen met hoge energiekosten
  door zorgbehoeften
  Hierover heeft VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd; die brief is hier te vinden.

Participatiewet

 • Minimumloon ruim 10% omhoog per 1 januari a.s.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Ook de Wajonguitkeringen
  stijgen met dat percentage.
 • Factsheet met actuele cijfers over de Participatiewet
  Die Factsheet (link) is gemaakt door SZW en bevat informatie over het eerste halfjaar
  van 2022.

Wet zorg en dwang

 • Positieve resultaten van Wzd bij zorginstelling ’s Heeren Loo
  Dat blijkt uit onderzoek. Meer over die resultaten in dit bericht (bron: Skipr) en
  (meer uitgebreid) in dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz? (3)
  Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest
  binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat
  een aantal aanbevelingen. Minister Helder reageerde eerder in een beleidsbrief (link)
  op die aanbevelingen. De Tweede Kamer voert momenteel een schriftelijk overleg
  over die aanbevelingen met de minister. Vorige week reageerde zij op vragen van
  de Kamer over haar beleidsreactie (link).
  Dit bericht uit een vorige Docu-alert is geactualiseerd.

Leerlingenvervoer

 • Nieuwe stakingen in Wmo- en leerlingenvervoer op 30 november
  Al eerder werd er in deze sector gestaakt. Tussentijds cao-overleg deze week heeft
  echter niet tot resultaten geleid. Komende woensdag is er nu weer een stakingsdag.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

(Passend) Onderwijs en zorg

 • Kamervragen beantwoord over knelpunten bij zorg in onderwijs
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks en zijn nu beantwoord. Zie voor de
  antwoorden hier.

Divers

 • Grote verschillen tussen gemeenten in tegemoetkoming extra zorgkosten
  voor chronisch zieken en mensen met een beperking
  Dat blijkt ut een onderzoek van Independer. Die verschillen kunnen oplopen tot € 1000.
  Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoek van Independer
  is hier te vinden.
 • Steeds meer medewerkers in zorg en welzijn financieel in de knel
  Dat schrijft Skipr op basis van onderzoek door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
  Meer daarover in dit bericht.
 • Wegwijzer helpt bij keuze zorgverzekering
  De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere
  zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van goede informatie,
  vooral als je verwacht dat je te maken krijgt met (hogere) zorgkosten. Ook kun je
  checken of je nog bij de goede zorgverzekeraar zit. Dat schrijft Ieder(in).
  Op hun website staan enkele tips en tools die daarbij kunnen helpen. Zie dit bericht.