Wmo

 • Wie gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp? (2)
  Nieuw:  concept-wet gepubliceerd voor consultatie
  Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd
  in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief
  van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen.
  Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog.
  Die getallen kunnen nog wijzigen.
  Inmiddels heeft VWS een concept-wet met toelichting gemaakt. Daarop kan
  gereageerd worden. Dat concept met toelichting is te vinden via Overheid.nl.

Wmo / Wlz

 • Budgetbeheer en bewind betalen uit Wmo of Wlz?
  In een brief heeft de LVB aan VWS gevraagd om budgetbeheer en bewind voortaan uit
  Wmo en/of Wlz te betalen. Deze week reageerde minister Helder. Zij gaat niet
  met het verzoek mee. Volgens haar hebben gemeenten op dit moment voldoende
  andere mogelijkheden om bij geldbeheer te ondersteunen.
  Zie voor het antwoord van de minister hier

Jeugdwet

 • 'Noodzakelijke verbeteringen jeugdzorg blijven uit'
  Dat schrijft een aantal jeugdzorgaanbieders aan de Tweede Kamer.
  Belangrijke oorzaak volgens hen is het uitblijven van financiële duidelijkheid
  voor de komende jaren. De rijksoverheid moet die duidelijkheid volgens hen bieden.
  Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: eerst jeugdzorg verbeteren, pas dan bezuinigen
  De vier grote steden en het stedennetwerk G40 willen dat de jeugdzorg eerst wordt
  verbeterd en dat er pas daarna wordt bezuinigd. Dat schrijven ze in een brief
  aan de Tweede Kamer. Meer over de zorgen van de gemeenten in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet

 • Gemeenten geven eigen ambtenaren wel extra bijdrage, maar
  slaan medewerkers sociale werkplaats over
  De FNV vindt dat ook medewerkers van sociale werkbedrijven zo’n eenmalige bijdrage
  moeten krijgen. Meer over die bijdrage in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister vraagt Eerste Kamer om haast te maken met behandeling van
  wetsvoorstel Breed Offensief
  Die snelle behandeling is nodig om de verhoging van de kostendelersnorm
  van 21 naar 27 jaar mogelijk te maken per 1 januari 2023. De rest van de wet
  wordt dan ingevoerd per 1 juli. Meer info in de brief (
  link) van minister
  Schouten en in dit bericht van Cedris (
  link).

Leerlingenvervoer

 • Staking in vervoer verrast deel leerlingen van speciaal onderwijs
  In een gedeelte van het land waren er vandaag stakingen in het leerlingenvervoer.
  Voor een deel van de leerlingen en hun verwanten bleef het lang onduidelijk
  of hun vervoer er ook door getroffen zou worden.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

Verkiezingen Provinciale Staten

 • Provincies maken werk van toegankelijke verkiezingen
  Dat hebben ze gezegd bij de aanbieding van de Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’
  Die Handreiking bevat tips over toegankelijkheid en over communicatie
  in begrijpelijke taal en is opgesteld door onder andere Ieder(in) en Pro Demos.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

 • ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg
  Via ZonMw is de afgelopen periode  gewerkt aan de verbetering van palliatieve zorg.
  De resultaten zijn neergelegd in een  boekje met ‘Praktische tools voor hulp
  bij goede palliatieve zorg’. In het boekje staat ook een hoofdstuk met
  informatie over mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
  Meer informatie in dit bericht (bron: KansPlus); in het bericht staat een link
  naar het boekje.