Wlz

 • Cliëntenstop voor zorgaanbieder AFKA in Enschede
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft deze zorgaanbieder een cliëntenstop
  opgelegd. Ook moeten bestaande cliënten voor 1 december worden overgedragen aan
  een andere zorgaanbieder.
  AFKA biedt zorg- en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
  Meer over dit besluit van de Inspectie in dit bericht (bron: NZG).
 • Voortgangsbrief over regeling van behandeling voor Wlz-cliënten (2)
  Nieuw: samenvatting brief door VGN

  Wlz-cliënten hebben nu aanspraak op een aantal vormen van ‘behandeling’ voor
  rekening van de Wlz. In het Coalitie-akkoord van Rutte IV stond dat die behandeling
  zou worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dit voorjaar echter
  is besloten dat die overgang toch niet doorgaat, mits aan een enkele voorwaarden
  wordt voldaan. Sindsdien word gewerkt aan een uitwerking van die afspraak.
  Deze week stuurde minister Helder een voortgangsbrief (link) aan de Tweede Kamer
  met een aantal onderzoeksrapporten.
  Op de site van VGN is een samenvatting van deze brief te vinden.

Participatiewet e.a.

 • Nieuwe Handreiking Breed Offensief beschikbaar
  Die Handreiking is in opdracht van het ministerie van SZW geschreven voor gemeenten.
  Via dit Breed Offensief wil SZW de arbeidsmarktkansen voor mensen met
  een arbeidsbeperking vergroten. Meer over die Handreiking in dit
  bericht (bron: VNG);
  in het bericht staat een link naar de Handreiking.

Passend Onderwijs

 • Handreiking Samen naar School voor inclusief onderwijs
  De handreiking is bedoeld voor mensen die meer inclusief onderwijs willen realiseren
  voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Meer over die
  handreiking in dit bericht (bron: VNG); in het bericht staat een link naar de handreiking.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kritische evaluatie van uitvoering Wzd (2)
  Nieuw: reactie van KansPlus
  De uitvoering van de Wzd en de Wvggz (de wet die de zorg en dwang in de geestelijke
  gezondheidszorg regelt) zijn het afgelopen jaar geëvalueerd. Recent verscheen
  het eindrapport (link). De onderzoekers zijn zeer kritisch op de uitvoering van
  die twee wetten en doen veel aanbevelingen ter verbetering. Meer over dit eindrapport
  in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link). Zie voor een eerste reactie
  van minister Helder hier; begin 2023 komt zij met een uitgebreide beleidsreactie 
  en met voorstellen hoe de uitvoering van de wet verbeterd kan worden.
  Deze week verscheen een reactie van KansPLus.
  Aan dit bericht uit een eerdere Docu-alert is de reactie van KansPlus toegevoegd.

Mantelzorg

 • Mantelzorgers: ‘Leun niet te veel op vrijwilligers’
  Dat schrijft MantelzorgNL in reactie op een brief van staatsecretaris Van Ooijen.
  In die brief (link) geeft hij de visie van het kabinet op de toekomst van informele zorg
  en mantelzorg. In die visie word in de toekomst steeds meer van mantelzorg
  en informele zorg verwacht. Zie voor de reactie van MantelzorgNL hier
  (bron: Mantelzorg.NL) en hier (bron: Binnenlands Bestuur).

VN-verdrag Handicap

 • Akkoord gesloten om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken
  voor mensen met een beperking
  Dit akkoord is een uitwerking van één van de verplichtingen uit het
  VN-verdrag Handicap. Het is gesloten tussen overheden  en vervoerders.
  Meer over de inhoud van dat Akkoord in deze berichten van Ieder(in) (link) en
  Coalitie voor Inclusie (link).
 • Beleidsbrief over Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector
  voor mensen met een beperking
  Deze week verscheen een brief van OCW, samen met VWS, over de toegankelijkheid
  van de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking. Deze brief (link)
  is een uitwerking van het VN-verdrag Handicap en beschrijft welke stappen er
  genomen worden om die toegankelijkheid te verbeteren. Bij de brief zit een
  samenvatting (link) in eenvoudige taal.