Jeugdwet

 • 'Kind moet centraal staan bij hervorming jeugdzorg, niet geld’
  Dat schrijft de SER deze week in een aanvullend advies over de hervormingen
  in de Jeugdzorg. Meer over dat advies en de actuele problemen in de jeugdzorg i
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Sinds start 77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
  Dat meldt het UWV in zijn rapportage over het tweede kwartaal 2022.
  De banenafspraak is tot stand gekomen onder het vorige kabinet. Doelstelling is om
  extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
  Begin 2026 moeten dat er uiteindelijk 125.000 zijn.
  Meer info over de cijfers in dit bericht (bron: DIvosa).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kritische evaluatie van uitvoering Wzd
  De uitvoering van de Wzd en de Wvggz (de wet die de zorg en dwang in de geestelijke
  gezondheidszorg regelt) zijn het afgelopen jaar geëvalueerd. Recent verscheen
  het eindrapport (link). De onderzoekers zijn zeer kritisch op de uitvoering van
  die twee wetten en doen veel aanbevelingen ter verbetering. Meer over dit eindrapport
  in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link). Zie voor een eerste reactie
  van minister Helder hier; begin 2023 komt zij met een uitgebreide beleidsreactie 
  en met voorstellen hoe de uitvoering van de wet verbeterd kan worden.

Begroting VWS

 • Behandeling begroting VWS: resultaten voor gehandicaptenzorg
  Vorige week was de behandeling van de VWS-begroting. VGN heeft de uitkomsten
  van het debat op een rijtje gezet in dit bericht. Eén van de resultaten is dat er definitief
  een compensatie komt voor de gestegen energiekosten bij instellingen.
  Er zijn ook een aantal moties en amendementen ingediend. Daar wordt volgende week
  over gestemd.

Divers

 • Ziekteverzuim onder zorgmedewerkers stijgt
  Dat blijkt uit cijfers van Vernet over het 3e kwartaal 2022. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Vernieuwde Richtlijn palliatieve-zorg-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking
  Meer over die richtlijn en de aangebrachte vernieuwingen in dit bericht (bron: KansPlus).
  Onderin het bericht staat een link naar de vernieuwde richtlijn.
 • Uitzendkracht krijgt alsnog zorgbonus via de rechter
  De betrokken instelling had de zorgbonus wel toegekend aan intern personeel,
  maar niet aan uitzendkrachten. De rechter vond dat de uitzendkracht alsnog
  recht had op de bonus over 2021 (en niet over 2020). Verdere info in dit bericht
  (bron: Skipr).