Wlz

 • Meer plaatsen logeeropvang voor jongvolwassenen in de Wlz nodig
  Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek naar knelpunten in de logeeropvang
  voor deze groep. Dat onderzoek is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer.
  Minister Helder stuurde het onderzoeksrapport (link) deze week naar de Kamer.
  In de begeleidende brief (link) zegt de minister toe om met de VG-sector
  in gesprek te gaan over uitbreiding van logeermogelijkheden. Daarnaast gaat
  de NZa onderzoek naar de vergoedingen voor logeeropvang

Participatiewet e.a.

 • Kamerdebat over verbeteren Participatiewet (2)
  Nieuw: uitkomsten van het debat

  Op de agenda stonden vooral kleinere wijzigingen in de Participatiewet.
  Meer informatie en reacties op die wijzigingen in deze berichten van Cedris (link)
  en VNG (link).
  Cliëntenorganisaties wilden dat dit debat vooral zou gaan over het verbeteren van
  de inkomenspositie van jongeren in de Participatiewet. Zie daarvoor deze berichten
  van Ieder(in) (link) en VGN (link).
  In aansluiting daarop in deze Docu-alert reacties op het debat van
  enerzijds Ieder(in) (link) en anderzijds Cedris (link) en Divosa (link).

PGB

 • Hoe verder na het PGB-debat?
  Nieuw: reactie op uitkomsten debat
  Verleden week sprak de Tweede Kamer over het PGB-beleid met minister Helder.
  Aanleiding was haar beleidsbrief over het PGB-beleid in de komende jaren.
  In de afgelopen weken is in diverse Docu-alerts aandacht besteed aan die brief,
  aan de reacties daarop en (via twee korte verslagen) aan de inhoud van het debat.
  In aansluiting daarop is hier nog een bericht van Per Saldo, waarin
  uitgebreid word ingegaan op het debat en op de toezeggingen die zijn gedaan.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz?
  Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest
  binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat
  een aantal aanbevelingen. In een beleidsbrief (link) reageert minister Kuipers
  vandaag op die aanbevelingen.

Divers

 • Minister Helder wil meer vaart maken met in aanpak zorgfraude
  Dat heeft zij  laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over die aanpak
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur.)
 • Merendeel Kamer wil lager eigen risico uit angst voor zorgmijding
  Het kabinet wil het eigen risico de komende jaren gelijk houden op € 385 per jaar;
  ook wil het kabinet wettelijk regelen dat het eigen risico vanaf 2025 gespreid
  betaald kan worden.
  In een debat deze week bleek dat een meerderheid van de kamer het eigen risico wil
  verlagen en het wettelijk gespreid betalen eerder wil invoeren. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr). Over die wijzigingen moet nog gestemd worden.
 • ‘ ’Community care’ heeft niet gewerkt voor verstandelijk gehandicapten,
  erken die beleidsfout’
  Dat is de kop boven een opinieartikel (link) van Marijke Malsch vorige week
  in De Volkskrant. Dit artikel heeft de nodige reacties opgeroepen.
  Zie voor een aantal van die reacties dit bericht (bron: VGN).
 • 59% van medewerkers gehandicaptenzorg heeft boosterinjectie gehaald
  Dat percentage ligt lager dan het gemiddelde in de hele zorg- en welzijnssector.
  80% van de medewerkers heeft minimaal één coronaprik gehad; ook dat percentage
  ligt beneden het gemiddelde.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG); het onderzoeksrapport met alle cijfers is
  hier te vinden.(bron: RIVM).
 • Wat belemmert innovatie in de gehandicaptenzorg?
  Minister Helder zei deze week dat zij onderzoek doet naar die belemmeringen, zoals
  bijvoorbeeld beleidsregels, zodat die kunnen worden opgelost.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Kabinet: schiet op met omzetting Europese regels in Nederlandse wet en
  regelgeving voor mensen met een beperking
  Dat is de oproep die Ieder(in) deze week doet. Het gaat in het bijzonder om
  de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte. Meer over die oproep
  in dit bericht (bron: Ieder(in)).Meer over de Akte is te vinden in eerdere berichten
  van Ieder(in) (link).
 • ‘Door de traagheid in Den Haag komt onze zorgplicht onnodig onder
  druk te staan.’
  Dat is één van de uitspraken die Frans Bluiminck doet in een interview bij zijn afscheid
  als directeur van VGN, de brancheorganisatie van gehandicapteninstellingen.
  Een podcast van zijn interview is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Zorginstituut maakt Kader Passende Zorg
  Deze week stuurden ministers  Kuiper en Helder dit Kader (link) met een
  begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.
  Volgens de begeleidende brief beschrijft ‘dit Kader de noodzakelijke gezamenlijke
  beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht”.
  Meer over het kader in dit bericht (bron: Skipr).