Wlz

 • ‘Laat waar nodig familie (her)indicatie Wlz aanvragen en eis daarvoor
  geen formeel mentorschap
  (4)
  Nieuw: Minister Helder gaat dit regelen
  Voor zo’n aangepaste aanvraagprocedure pleitte enkele weken terug een aantal
  belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Zie voor de achtergrond
  van die brief deze berichten van KansPlus (link) en VGN (link).
  Minister Helder heeft nu in een brief (link) aan de Tweede Kamer bericht dat zij dit
  gaat regelen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (Ieder(in)).
  Deze informatie uit eerdere  Docu-alerts is aangevuld met de reactie van de minister.

 

Participatiewet c.s.

 • Kabinet wil bijstand versimpelen en versoepelen.
  Minister Schouten heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de toekomst
  van de bijstand. In die brief noemt ze een aantal maatregelen om de bijstand
  eenvoudiger te maken. Meer over die plannen in deze berichten
  van Binnenlands Bestuur (link) en (link), VNG (link) en Divosa (link).
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
  Die uitkeringsbedragen zijn te vinden in dit overzicht (bron: Ministerie SZW).
 • Minimumloon en Wajong gaan per 1 januari 2023 extra omhoog
  Dat heeft minister Schouten bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.
  Meer over dei verhoging in deze berichten van Schulinck (link).
 • Volgende week Kamerdebat over verbeteren Participatiewet
  Op de agenda staan vooral kleine wijzigingen in de Participatiewet.
  Meer informatie en reacties op die wijzigingen in deze berichten van Cedris (link)
  en VNG (link).
  Cliëntenorganisaties willen dat dit debat vooral gaat over het verbeteren van
  de inkomenspositie van jongeren in de Participatiewet.
  Meer daarover in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).

PGB

 • Deze week debat in Tweede Kamer over beleidsbrief PGB (3)
  Nieuw: reacties van belangenorganisaties VG, aanvullende brieven minister
  verslagen van debat
  Die beleidsbrief () stuurde minister Helder eerder naar de Tweede Kamer.
  In di brief beschrijft zij onder meer welke punten zij in de komende jaren in het PGB
  wil veranderen. In vorige Docu-alerts stonden berichten over die brief van Skipr (link)
  en Binnenlands Bestuur (link), alsook de reacties van budgethoudersvereniging
  Naar-Keuze (link), (link), van Per Saldo (link) en VNG (link).
  Deze week stuurden belangenorganisaties KansPlus, Sien, Helpende Handen,
  Dit Koningskind en EMB nog een brief (link) met aandachtspunten voor het debat.
  Ook Sociaalweb ing in een blog (‘Zetten de pgb-plannen van het kabinet zoden
  aan de dijk?) inhoudelijk in op de plannen.
  De minister stuurde deze week ook nog een brief (link) met aanvullende informatie
  over het Project PGB 2.0. Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr).
  Daarnaast stuurde zij de antwoorden (link) op Kamervragen over het gebruik
  van PGB in kleinschalige woonvormen. Die vragen waren gesteld door D66 en CU.
  Korte verslagen van het debat zijn hier ( ‘Helder noemt werkwijze gemeenten
  'mensonterend’) (bron: Binnenlands Bestuur) en hier (‘Minister Helder bekijkt
  hogere pgb-tarieven om zorgverleners te behouden’) (bron: Skipr/ANP) te vinden.

Divers

 • Personeel gehandicaptenzorg moeilijk te vinden en vast te houden

50% van de gehandicapteninstellingen kampt met personeelstekorten.
Deze tekorten doen zich vooral voor bij grote instellingen die ook complexe
of intensieve zorg leveren. De grootste problemen doen zich voor in de grote steden
en in het Zuiden van het land.
De Inspectie heeft deze problemen onderzocht en komt met een aantal suggesties.
Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZG).
De Inspectie heeft de suggesties vastgelegd in een factsheet (link).

Inventarisatie ‘hardvochtigheden’ bij VWS
In vervolg op de toeslagenaffaire is aan alle betrokken departementen gevraagd om
een inventarisatie van ‘hardvochtigheden’ in beleid of uitvoering te maken.
Deze week verscheen de inventarisatie van VWS (link) als bijlage bij een brief (link) die
ingaat op verbeteringen bij uitvoeringsorganen, zoals CIZ en CAK.
Een aantal van de ‘hardvochtigheden’ van VWSgaat ook over mensen met een
(zeer ernstige) verstandelijke beperking en met complexe zorgvragen.