Wlz

 • VGN en ZN gestart met uitvoering afspraken over toekomstbestendige
  gehandicaptenzorg
  (3)
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de
  gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken.
  KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link).
  LSR en KansPlus stuurden vervolgens een brief (link) aan cliëntenraden
  in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten
  en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder.
  VGN en ZN zijn nu gestart met de uitvoering van die afspraken (bron: VGN).
  Dit bericht uit een eerdere Docu-alert is aangevuld met informatie over de uitvoering.

Wlz / Wmo

 • CAK blijft problemen houden met inning eigen bijdragen Wmo en Wlz
  Dat schrijft de Nationale Ombudsman in een brief aan de Tweede Kamer.
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr/ANP). De brief zelf is via deze link
  te vinden (bron: Nationale Ombudsman).

Participatiewet c.s.

 • Voorstel voor wettelijke regeling verhoging leeftijdsgrens
  kostendelersnorm naar 27 jaar
  Voor de uitvoering van dit voornemen van het kabinet ligt er nu een voorstel
  bij de Tweede Kamer (‘4e Nota van Wijziging’ geheten) .
  Achter het voorstel (link) zit een uitgebreide toelichting.
 • ‘Verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking’
  Die oproep doet de Werkcoalitie, waarin onder meer belangenorganisaties,
  zoals Ieder(in) en LCR, en vakbonden, samenwerken. In een Manifest (link) doet
  de Werkcoalitie concrete voorstellen daarvoor. Zie ook dit bericht (bron: Ieder(in)).

PGB

VN-verdrag Handicap

 • 6 jaar VN-verdrag Handicap: nog veel te winnen
  Met die zin vat Ieder(in) de stand van zaken bij de uitvoering van het verdrag samen.
  Zie verder dit bericht.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Zorginstellingen leveren gegevens over onvrijwillige zorg
  vaak traag en onvolledig aan
  Dat is één van de opvallende punten uit het overzicht ‘Gedwongen zorg in 2021 in beeld’
  van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meer opvallende punten zijn
  te vinden in dit bericht (bron Skipr) en dit bericht (bron: NZG).
  Het IGJ-overzicht met alle cijfers is te vinden via deze link.

Divers

 • Werkgevers kunnen medewerkers met longcovid langer in dienst houden
  VWS heeft daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen. Meer daarover in
  dit bericht (bron: Skipr).
 • Kweekvijver laat mensen de gehandicaptenzorgzorg ontdekken
  In dit bericht (bron NZG) vertelt Rico over zijn kennismaking met werken In de
  gehandicaptenzorg via de ‘kweekvijver’ van zorginstelling De Trans In Groningen.
 • Ieder(in): ‘coronabeleid vraagt om meer regie overheid en concrete
  maatregelen voor kwetsbare groepen’
  Deze week was er een debat in de Tweede kamer over de brief (link) van minister
  Kuipers over het lange termijn coronabeleid. Er is nog geen kort verslag van dat debat.
  Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) aandacht gevraagd voor de positie van
  kwetsbaren en voor concrete maatregelen. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).

Geef ons eindelijk DigiD:
‘Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers’

Nieuw: reactie initiatiefnemers op antwoorden Kamervragen
Voor wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking
is het nu niet mogelijk om het DigiD-account van hun kind of verwant te beheren.
Dat betekent in de praktijk allerlei onnodig regelwerk en gedoe.
Organisaties als KansPlus, Sien, EMB en LFB voeren al jaren actie om dat te veranderen.
De overheid heeft nu een concept-besluit gemaakt om dat probleem op te lossen,
maar die oplossing geldt alleen bij bewindvoering en bij ouderlijk gezag.
Andere familievertegenwoordigers worden nog steeds uitgesloten.
De genoemde organisaties voerden daarop opnieuw actie via het
Manifest Geef ons DigiD (link).
In antwoord op Kamervragen van de SGP over dit Manifest gaf
staatssecretaris Van Huffelen aan hoe ze de problemen wil oplossen (link).
De Initiatiefnemers vinden die oplossing onvoldoende en hebben nu gereageerd
met het Manifest Geef ons Digid Deel 2 (link). Zie voor de context ook het  bericht
(bron: KansPlus).
Dit bericht uit vorige Docu-alerts is aangevuld met de reactie van initiatiefnemers.