Wlz / Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Stand van zaken overheveling behandeling en medicijnen van Wlz naar Zvw
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat behandeling en medicijnen, die
  (voor een deel) nu nog vergoed worden uit de Wlz, overgeheveld gaan worden
  naar de Zvw. In dit
  bericht  zet VGN de actuele stand van zaken van deze overheveling
  op een rijtje

Wlz / (speciaal) onderwijs

 • Experimenten met zorg in schooltijd
  Zorg in schooltijd is moeilijk te organiseren en te financieren door ingewikkelde
  regelgeving. Om daar oplossingen voor te zoeken, word er nu op twee plaatsen
  geëxperimenteerd met een eenvoudiger vorm van financiering.
  De NZa heeft daar toestemming voorgegeven.
  In deze brief (link) informeert minister Helder de Tweede Kamer over dit experiment.

Jeugdwet

 • Samenvatting en reacties op voorstellen VWS voor hervorming jeugdzorg (2)
  Vorige week stuurden staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind voorstellen
  om de jeugdzorg te hervormen aan de Tweede Kamer. In de vorige Docu-alert
  kon ik alleen een
  link naar die brief opnemen.
  In aansluiting daarop zijn daarom hier nog links naar berichten daarover in de vakpers
  en naar reacties van belangenorganisaties. Het gaat om berichten van Skipr (l
  ink),
  Binnenlands Bestuur (
  link), NZG (link), Ieder(in) (link), VGN (link),VNG (link) en
  Denktank Jeugdsprong
  (link).
 • Eerste debat in Tweede Kamer over de hervormingsvoorstellen jeugdzorg
  Deze week was er al een eerste debat in de Tweede Kamer over deze voorstellen>
  Belangrijk punt in dat debat was de mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor
  jeugdzorg. De Tweede Kamer lijkt daar in meerderheid op tegen. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Een kort verslag van het debat is hier te vinden (bron:  Sociaalweb)

PGB

 • Voorgenomen veranderingen in het PGB
  Vandaag stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief
  beschrijft zij onder andere welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil
  veranderen.

 Participatiewet e.a.

 • Groeiende wachtlisten voor mensen met indicatie beschut werken.
  Zo’n 35% van de mensen met deze indicatie staan op een wachtlijst. Dat blijkt uit
  signalen die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) ontvangt. Meer info in dit bericht
  (bron: LCR).
 • Minimumloon stijgt met 1,8% per 1 juli
  Meer info over de bedragen per 1 juli zijn te vinden in dit bericht (bron: Cedris).

Leerlingenvervoer

 • Kinderombudsvrouw: begeleiding nodig in leerlingenvervoer
  Dat zei zij afgelopen weekend in een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer.
  Meer over dit onderwerp en de hele uitzending zijn te vinden via deze link.

Divers

 • Kamerbrief over administratieve werkdruk in VG-instellingen
  In antwoord op een motie uit de Tweede Kamer stuurt minister Helder een brief (link)
  met een drietal rapporten over de administratieve werklast van zorgmedewerkers
  in de VG en wat daaraan gedaan wordt.
 • Minister Helder van Langdurige Zorg wil een rem op groei zorgpersoneel
  Dat schrijft zij in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Om de stijgende zorgvraag aan
  te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Meer inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers nodig om langdurige zorg
  houdbaar te makenop de langere termijn; meer gelijkwaardigheid
  met zorgprofessionals
  Dat is de rode draad in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
  (RVS) deze week uitbracht. De RVS wil op die manier de langdurige zorg houdbaar
  maken. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies zelf en
  een samenvatting zijn te vinden via deze link (bron: RVS).
 • Woningnood voor mensen met een beperking gaat verder toenemen
  Dat schrijft Ieder(in). Meer daarover in dit bericht, waarin verwezen wordt naar
  twee perspublicaties (bron: Ieder(in) en dit bericht (bron: NZG).