Wlz

 • Welke bezwaren hebben KansPlus en LSR tegen het akkoord tussen VGN en ZN
  over de toekomst van de gehandicaptenzorg?
  In februari dit jaar sloten VGN en ZN een akkoord (link) over de toekomst van de
  gehandicaptenzorg. Bij die afspraak waren geen cliëntenorganisaties betrokken.
  KansPlus heeft begin april zijn bezwaren tegen dit akkoord kenbaar gemaakt (link).
  LSR en KansPlus stuurden vervolgens deze week een brief (link) aan cliëntenraden
  in de gehandicaptenzorg, waarin zij hun bezwaren nog eens toelichten
  en die cliëntenraden oproepen om die bezwaren te bespreken met de bestuurder.

Wmo

 • ‘Wacht niet tot 2025 met eerlijke eigen bijdrage Wmo’
  In het Regeerakkoord van Rutte IV staat dat er een eerlijke eigen bijdrage Wmo
  komt per 2025. In een blog (link) op Sociaalweb wordt voorgesteld om al veel eerder
  tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te komen voor enkele
  Wmo-voorzieningen overeenkomstig een eerder voorstel van de VNG.

Jeugdwet

 • VWS komt met voorstellen voor hervorming van de jeugdzorg
  Vandaag stuurde staatssecretaris Van Ooijen en mister Weerwind een uitgebreide brief
  aan de Tweede Kamer> In die brief beschrijven ze hoe de jeugdzorg willen hervormen.
  Zie voor die brief hier; bij de brief zit een aantal bijlagen.

PGB

 • Ervaringen met (her)indicatie
  Eerder dit jaar deed Per saldo een oproep om ervaringen met (her) indicaties te melden.
  In dit bericht beschrijft Per Saldo welke meldingen er zijn gedaan en wat daarmee is gebeurd.

Participatiewet e.a.

 • Verhoog het minimumloon van € 9,- naar € 14,- per uur
  Dat is één van de aanbevelingen van de Armoedecoalitie, een samenwerkingsverband
  van allerlei maatschappelijke organisaties waar ook Ieder(in) lid van is. De coalitie heeft
  deze aanbevelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor alle aanbevelingen
  dit bericht (bron Ieder(in)); in het bericht staat een link naar de brief.
 • 400 gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het goede garantiebedrag
  Bij deze 400 Wajongers is vorig jaar een te lage uitkering vastgesteld na
  het invoeren van de nieuwe Wajong. Inmiddels is de uitkering door het UWV aangepast.
  Meer info hier (bron: Ieder(in)).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Hoe staat het met de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon in de Wzd?
  Cliënten in de gehandicaptenzorg kunnen ondersteuning krijgen van
  een cliëntvertrouwenspersoon (CVP), als er sprake is van onvrijwillige zorg.
  Deze CVP is niet in dienst van de instelling waar de client verblijft. Er zijn
  vier organisaties in Nederland die deze CVP-ondersteuning mogen leveren. Deze vier
  hebben nu een gezamenlijk jaarverslag over 2021 uitgebracht waarin ze de
  ontwikkelingen in het vertrouwenswerk beschrijven. Zie voor meer info en
  het jaarverslag dit bericht (bron: LSR).

Divers

 • Gehandicaptenzorg start platform voor leven lang leren
  Deze Academie voor Zelfstandigheid 2.0 wordt georganiseerd door zes grote
  gehandicapteninstellingen. Meer informatie over de Academie is te
  vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Inspectie beëindigt verscherpt toezicht op De Trans
  Het gaat om de locatie in Emmen. Deze was eerder onder verscherpt toezicht
  geplaatst omdat niet werd voldaan aan de normen voor goede en veilige zorg.
  De instelling heeft inmiddels een aantal verbeteringen doorgevoerd. De Inspectie beëindigt
  daarom nu het verscherpte toezicht. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Overheid was vorig jaar teveel met zichzelf bezig
  Daardoor was er veel stilstand op allerlei terrein en daar zijn (kwetsbare)
  burgers de dupe van geworden. Dat zegt de Ombudsman in zijn jaarverslag over 2021.
  Meer info hier (bron; Binnenlands Bestuur); het jaarverslag zelf is via deze link te vinden.
 • NU’91 wil meer actie bij aanpak grensoverschrijdend seksueel gedrag
  Daarom heeft deze vakbond voor zorgprofessionals een lijst met actiepunten en
  een Manifest opgesteld. Meer over die punten en het Manifest in dit bericht
  (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat een link naar het Manifest en
  de actiepunten.
 • 'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' goed bruikbaar in de VG-zorg
  Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (link), waarover de Nationale Zorggids bericht (link).