Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Striktere coronaregels; debat in de Tweede Kamer
  Vorige week vrijdag was er weer een persconferentie, waarin het kabinet striktere
  coronaregels aankondigde. Zie voor een poster met die nieuwe maatregelen hier.
  Deze week was er vervolgens weer een debat in de Tweede Kamer over die nieuwe
  maatregelen. Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Booster voor mensen met downsyndroom die thuis wonen
  Zij krijgen vanaf vandaag een oproep van de GGD. Meer details daarover in deze berichten
  van Skipr (link) en SDS (link) .
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • Gemeenten doen voorstel voor aanpassing van het abonnementstarief
  Daarmee komen de gemeenten tegemoet aan een vraag van minister De Jonge.
  Zie voor de alternatieven van de gemeenten dit bericht (bron: VNG).

Wlz

 • Kamervragen over misstanden bij gehandicapteninstelling De Trans beantwoord
  In eerdere Docu-alerts berichtten we over de problemen bij één van de vestigingen
  van deze instelling. Naar aanleiding van die problemen zijn Kamervragen gesteld
  door de SP. Die vragen zijn deze week beantwoord door staatssecretaris Blokhuis.
 • Laat familie (her)indicatie Wlz aanvragen en eis daarvoor
  geen formeel mentorschap
  Daarvoor pleit een aantal belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Sien); onderaan dat bericht staat een link naar
  de brief aan de Tweede Kamer.

Jeugdwet

 • Tweede Kamer praat over hoge winsten in de Jeugdzorg
  In de vorige Docu-alert berichtten we over onderzoek naar winsten in de jeugdzorg,
  Deze week praatte de Tweede Kamer over de problemen in de jeugdzorg,
  Tijdens dat debat kwam ook dit onderwerp breed aan de orde.
  Een kort verslag van dat debat is
  hier te vinden ((bron: Binnenlands Bestuur).
 • Inspectie Sociaal domein gaat overgang 18-/18+ onderzoeken
  Dat is één van de onderwerpen uit het werkplan voor volgend jaar.
  Meer daarover in dit
  bericht (bron: Sociaalweb); onderaan het bericht staat
  een link naar het werkplan (‘Werkagenda’).

VN-Verdrag Handicap

 • College Rechten van de Mens wil betere wetgeving en uitvoering
  Dat schrijft het College in het jaarlijkse rapport over de uitvoering van het VN-Verdrag.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Het Jaarrapport over 2021 is
  via deze link te vinden

Divers

 • Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn stopt per 1 januari a.s.
  In dit waarschuwingsregister worden gegevens opgenomen van werknemers
  in de zorg, die zich ernstig hebben misdragen. Voor dit register bestaat te weinig
  draagvlak; er zijn te weinig zorginstellingen bij aangesloten.
  In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister de Jonge op welke manier
  er aan een vervangende regeling gewerkt gaat worden.
 • Brandbrief aan informateurs: denk aan mensen met een beperking
  Die brief is verstuurd door VGN en LFB. Zij vinden dat 4 miljoen mensen met een
  beperking  in de formatiestukken ontbreken. Meer daarover in dit bericht
  (bron: VGN).