Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Mensen met een beperking willen striktere coronaregels
  Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in)). Zie voor de verdere uitkomsten van
  dat onderzoek deze berichten van Skipr (link) en Ieder(in) (link).
  Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Ieder(in) de Tweede Kamer en de regering
  in een brief gevraagd om drie specifieke maatregelen te treffen voor mensen
  met een beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg s
  taan hier.
 • Soepeler quarantaineregels voor medewerkers in (gehandicapten)zorg (2)
  Dat heeft het RIVM vandaag bekend gemaakt. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Eerder deze week had onder andere de gehandicaptensector om zo’n soepeler
  regeling gevraagd omdat anders gezonde zorgmedewerkers gedwongen
  thuis in quarantaine moesten zitten, waardoor de personeelsproblemen in de zorg
  nog verder zouden toenemen. Zie voor die brief hier.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een reactie
  van de FNV (link) (bron: NZG).
 • COVID-registratie in de Wlz-zorg weer hervat door academische werkplaats
  In verband met de stijgende besmettingen heeft VWS de academische werkplaats
  Sterker op eigen benen in Nijmegen gevraagd om de registratie van COVID
  in de Wlz-zorg weer te hervatten.

Wlz

 • ‘Toegang tot langdurige zorg; wat valt er te verwachten van zorgkantoren?’
  Cruciaal voor die toegang is de uitvoering van de zorgplicht door zorgkantoren.
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft over de uitvoering van die zorgplicht
  een aantal handvatten gepubliceerd voor de zorgkantoren. Meer toelichting daarop
  in dit bericht (bron: NZa); in het bericht staat een link naar het rapport
  met de handvatten.
 • Brief met zeven rapporten over Wlz-gehandicaptenzorg
  Deze week verstuurde staatssecretaris Blokhuis die zeven rapporten
  naar de Tweede Kamer. In zijn begeleidende brief (link) worden de rapporten
  kort samengevat.
 • Toekomstagenda gehandicaptenzorg richt zich op vijf punten
  Die Toekomstagenda Gehandicaptenzorg is door VWS in samenspraak met anderen
  opgesteld en is een vervolg op het programma Volwaardig Leven.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG); het nieuwe Programma
  is via deze
  link te vinden.

Jeugdwet

 • Zo’n derde van de jeugdzorgaanbieders maakt teveel winst
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur
  is uitgevoerd door Kurtosis. Meer over dat onderzoek in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link). 
  Over de uitkomsten van dit onderzoek bestaat discussie. Lees daarvoor ook de 
  rectificatie onder het bericht in Binnenlands Bestuur.
  Inmiddels hebben onder meer staatssecretaris Blokhuis en de VNG op de uitkomsten
  van dit onderzoek gereageerd. Zie voor een samenvatting van hun reacties dit bericht.
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Antwoorden op Kamervragen over ‘weglekken van jeugdzorggelden’
  Deze week antwoordde staatsecretaris Blokhuis op vragen van de SP over een eerder
  onderzoek naar de geldmiddelen in de jeugdzorg. Die antwoorden zijn hier te vinden.
 • Jeugdautoriteit bezorgd over beschikbaarheid en continuïteit jeugdhulp
  Dat blijkt uit een rapport dat deze week door staatssecretaris Blokhuis naar de
  Tweede Kamer is  gestuurd. Meer over de conclusies van dat rapport
  is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet

 • Staatssecretaris SZW versoepelt handhavingsbeleid sociale zekerheid
  Dat heeft hij in een brief (link) aan de Tweede Kamer geschreven. Meer info daarover
  in dit bericht (bron: Divosa).

Divers

 • Participatie van mensen met verstandelijke beperking in 2020 afgenomen
  Dat is één van de uitkomsten van het rapport Monitoring Onbeperkt meedoen!
  Meer uitkomsten uit dat rapport in deze berichten van Skipr (link) en NZG (link).
  Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: NIVEL).
  Dit rapport is één van de deelstudies voor het eindrapport van het Project
  Onbeperkt Meedoen! dat liep van 2018-2021. Dat eindrapport (link) over
  het hele project is door staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
  toegestuurd. Zijn begeleidende brief is hier te vinden.
 • Cao-onderhandelingen gehandicaptenzorg verlopen stroef
  Dat zegt de FNV, die inmiddels ook acties heeft aangekondigd. Meer daarover
  in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Digitaal op Bezoek bij mensen met een beperking’
  Tijdens de Corona Lockdown is er vaakl digitaal contact geweest tussen mensen
  met een beperking en hun verwanten. Dat was (vrij) nieuw voor de gehandicaptenzorg.
  Een groep instellingen heeft de ervaringen onderzocht en een aantal handreikingen
  gemaakt voor gebruikers. Die handreikingen en andere producten zijn te vinden
  via de website van KansPlus (link) en via de website van het
  Kennisplein Gehandicaptensector (link).