Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Soepeler quarantaineregels voor medewerkers in (gehandicapten)zorg
  Dat heeft het RIVM vandaag bekend gemaakt. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Eerder deze week had onder andere de gehandicaptensector om zo’n soepeler
  regeling gevraagd omdat anders gezonde zorgmedewerkers gedwongen
  thuis in quarantaine moesten zitten, waardoor de personeelsproblemen in de zorg
  nog verder zouden toenemen. Zie voor die brief hier.
 • Gezondheidsraad adviseert extra injectie voor volwassenen
  met Downsyndroom
  Uit onderzoek blijkt dat deze groep meer risico loopt. Minister De Jonge
  heeft nog geen beslissing genomen over vervroeging van die derde prik.
  Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en Stichting Downsyndroom (link).
  Het advies van de Gezondheidsraad is via deze link te vinden.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Debat in Tweede Kamer over coronamaatregelen
  Deze week was er weer een debat in de Tweede kamer over de stand van zaken
  rondom corona en over de maatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag
  had aangekondigd. Een kort verslag van het debat is hier te vinden
  (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan het debat had het kabinet weer een brief (link) over
  de stand van zaken aan de Kamer gestuurd.

Wmo

 • Meer gemeenten voeren inkomenstoets Wmo in
  Rijk en gemeenten liggen al langer op ramkoers over het abonnementstarief
  (de vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage). In vorige Docu-alerts is
  daar aandacht aan besteed. Volgens dit bericht groeit het aantal gemeenten dat
  de inkomenstoets weer invoert (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • Zorgkantoren en VGN werken samen rondom ethische dilemma’s bij meerzorg
  In de praktijk hebben zowel instellingen als zorgkantoren te maken met vragen
  over de toekomst en de betaalbarheid van meerzorg. Dat leidt tot morele dilemma’s.
  VGN en de zorgkantoren hebben nu besloten om die vragen en dilemma’s
  te gaan bespreken in een gezamenlijke Morele Beraadkamer Meerzorg.
  Meer toelichting daarover is te vinden in dit bericht (bron: VGN).

Jeugdwet

Onderstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Eén van de links bleek echter ‘leeg’.
Daarom is het nu herplaatst met werkende links.

·        Vakbonden willen dat gemeenten extra geld ook echt aan jeugdzorg besteden (2)
Dat zeggen ze in een ultimatum. De bonden zijn bang dat gemeenten dit extra geld
van het rijk aan andere sectoren gaan besteden en niet aan verbetering
van de jeugdzorg. Meer details in dit
bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
Zie voor de reacties van Jeugdzorg Nederland, de gemeenten en VWS op dit ultimatum
dit
bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop zijn hier nog links naar
bericht dat vakbonden nu willen gaan staken in de Jeugdzorg
(link)
(bron: Binnenlands Bestuur) en
link (bron: Skipr).

PGB

 • Verbeterpunten bij gewaarborgde hulp
  Afgelopen maand verscheen een rapport met verbeterpunten bij gewaarborgde hulp.
  Dat is iemand die helpt bij het beheren van het PGB.
  Klik hier voor de reactie van Per Saldo op de voorgestelde verbeteringen.

Participatiewet e.a.

 • Resultaten onderzoek naar financiële situatie van SW-bedrijven (2)
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW een kort
  onderzoek uitgevoerd naar de financiële situatie en naar de effecten van
  corona bij SW-bedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden
  in deze brief  van de staatsecretaris.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog
  een samenvatting van het onderzoek (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg werkt goed, maar kan op enkele
  onderdelen worden geactualiseerd
  Sinds 2017 werken gehandicapteninstellingen met het Kwaliteitskader
  Gehandicaptensector als grondslag voor het kwaliteitsbeleid.
  Dit jaar is dat Kwaliteitskader geëvalueerd. Conclusie is dat de werking van
  het Kader goed is, maar dat het op enkele punten moet worden geactualiseerd.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

VN-Verdrag Handicap

Aandacht in de pers voor vijf jaar VN-Verdrag Handicap
Is de positie van mensen met een beperking ook echt verbeterd in de afgelopen vijf jaar?
Over die vraag gaan publicaties van Vrij Nederland en een uitzending van Pointer Radio.
Beide zijn te lezen respectievelijk te beluisteren via dit
bericht (bron: Ieder(in)).