Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Geef 60-minner met kwetsbare gezondheid voorrang bij derde prikronde
  Dat vragen cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(In), in een brandbrief
  aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Nieuwe coronamaatregelen
  Vanavond was er weer een persconferentie, waarin nieuwe maatregelen werden
  aangekondigd. Zie voor een kort overzicht van de nieuwe èn de bestaande
  maatregelen hier.
 • Derde prik wordt eerder gegeven
  In een brief (link) informeert minister De Jonge vandaag de Tweede Kamer dat al
  vanaf 19 november wordt begonnen met de uitvoering van de ‘boostervaccinaties’
  (‘de derde prik’). Dat is enkele weken eerder dan vorige week werd aangekondigd.
  Voor die derde prik komen ook bewoners van instellingen van
  gehandicapteninstellingen in aanmerking.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • Gemeenten en Rijk nog tegenover elkaar in ruzie over abonnementstarief
  De gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel weigeren het abonnentstarief
  toe te passen. Zij houden  rekening met het inkomen van de burger die
  Wmo-hulp vraagt. VWS heeft gedreigd met maatregelen als deze gemeenten
  hun beleid niet aanpassen, maar de gemeenten hebben dat geweigerd.
  De minister moet nu beslissen of hij nu maatregelen neemt. In dat geval zullen
  deze gemeenten naar de rechter stappen. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • Mogelijk tijdelijk meer geld voor zorginstellingen met financiële problemen
  vanwege cliënten met VG7

  Er zijn al langer problemen met het tarief dat instellingen krijgen voor cliënten
  met zorgprofiel VG7. Een aantal zorginstellingen komt daar niet mee uit.
  Er wordt gezocht naar een structurele oplossing, maar die is er nog niet op
  korte termijn. Om de instellingen met de grootste problemen te helpen wordt
  nu gepraat over een tijdelijke tegemoetkoming in afwachting
  van een structurele oplossing. Meer informatie in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / pgb

 • Tarieven pgb-Wlz per 1 januari 2022 bekend
  Die tarieven zijn te vinden via dit bericht (bron: Per Saldo).
  Voor de zekerheid geven we ook een link naar een eerder artikel van Per Saldo
  dat gaat over andere wijzigingen in het pgb-Wlz per 1 januari a.s.
 • Twee nieuwe rapporten over pgb-Wlz naar de Tweede Kamer
  Deze week stuurde minister De Jonge nog een tweetaal rapporten over het pgb-Wlz
  naar de Tweede Kamer. Het ene rapport (link) gaat over de mogelijkheden van de
  ‘gewaarborgde hulp’; het andere rapport (link) bevat een analyse van de huisbezoeken
  die zorgkantoren hebben afgelegd bij pgb-ers. De brief van de minister met daarin
  een korte samenvatting van de rapporten is hier te vinden.

Jeugdwet

 • Vakbonden willen dat gemeenten extra geld ook echt aan jeugdzorg besteden (2)
  Dat zeggen ze in een ultimatum. De bonden zijn bang dat gemeenten dit extra geld
  van het rijk aan andere sectoren gaan besteden en niet aan verbetering
  van de Jeugdzorg. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor de reacties van Jeugdzorg Nederland, de gemeenten en VWS op dit ultimatum
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop zijn hier nog links naar
bericht dat vakbonden nu willen gaan staken in de Jeugdzorg
(link) (bron: Binnenlands Bestuur) en link (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Kennisdocument over banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  geactualiseerd
  Dit document geeft de afspraken in hoofdlijnen weer. Het wordt gemaakt
  door het ministerie van SZW.  Klik voor de bijgewerkte versie hier.
 • Gemeentenieuws van SZW 2021-7 gepubliceerd
  Een paar keer paar jaar informeert SZW de gemeenten over veranderingen
  in beleid en uitvoering. Deze week verscheen nummer 2021-7.
  Zie voor een overzicht van de behandelde onderwerpen deze brief van de minister.
  De nieuwsbrief zelf is hier te vinden.
 • Resultaten onderzoek naar financiële situatie van SW-bedrijven
  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW een kort
  onderzoek uitgevoerd naar de financiële situatie en naar de effecten van
  corona bij SW-bedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden
  in deze brief van de staatsecretaris.

Wet zorg en dwang

 • Reparatiewet Wzd 2021 in werking getreden
  Die wet beoogt onder meer de uitvoering van de Wzd te vergemakkelijken.
  Zie voor de belangrijkste wijzigingen dit bericht en dit bericht (bron: 2x VGN).

Gemeenteraadsverkiezingen

Check je lokale partijprogramma’s!
Dat is één van de tips van Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers
in de aanloop naar de gemeenteraarsverkiezingen. Meer daarover hier.
Ieder(in) heeft een aparte webpagina met nog veel meer tips en informatie
voor lokale belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen:
https://iederin.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022/ .