Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe coronamaatregelen, extra vaccinatie en Kamerdebat daarover
  Deze week was er weer een persconferentie van het kabinet over corona, waarin
  nieuwe maatregelen werden aangekondigd. Een samenvatting van die maatregelen
  en een poster zijn hier en hier te vinden.
  Ook was er weer een Kamerdebat over die maatregelen. Een kort verslag van dat debat
  is hier (bron: VGN) en hier (bron: Tweede Kamer) te lezen.
  Voorafgaand aan dat debat had VWS weer een brief over de stand van zaken
  rondom corona aan de Tweede Kamer toegestuurd (link).
  In die brief wordt onder meer een ‘boostervaccinatie’ aangekondigd voor bewoners
  van zorginstellingen (waaronder instellingen voor gehandicaptenzorg), het
  zorgpersoneel in die instellingen en voor 60-plussers. Die boostervaccinaties worden
  vanaf december/januari gegeven (zie pagina 54 van bovenstaande brief van VWS).
  Ook Ieder(in) en VGN hadden voorafgaand aan het debat een brief met
  aandachtspunten Kamer gestuurd. Zie voor die brieven hier (Ieder(in))
  en hier (bron: VGN).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Jeugdwet

 • Vakbonden willen dat gemeenten extra geld ook echt aan jeugdzorg besteden
  Dat zeggen ze in een ultimatum. De bonden zijn bang dat gemeenten dit extra geld
  van het rijk aan andere sectoren gaan besteden en niet aan verbetering
  van de Jeugdzorg. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor de reacties van Jeugdzorg Nederland, de gemeenten en VWS op dit ultimatum
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Stand van zaken programma [Ont]Regel de Zorg
  Op verzoek van VWS is het programma [Ont]regel de Zorg geëvalueerd.
  Dit programma is bedoeld om overbodige regels in de zorg te schrappen.
  Uit het evaluatierapport (link) blijkt dat er wel resultaat is geboekt, maar dat nog
  (veel) meer mogelijk is. Het kabinet laat de uitvoering van de aanbevelingen over
  aan een volgend kabinet (link).
 • Drentse gehandicapteninstelling De Trans onder toezicht gesteld door Inspectie
  Het betreft de locatie in Emmen van deze instelling. Al eerder berichtten we
  in voorgaande Docu-alerts over de onrust rondom deze locatie. De Inspectie
  Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft nu besloten deze locatie onder verscherpt toezicht
  te stellen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).