Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Zorgmedewerkers krijgen dit jaar nog een zorgbonus van € 385
  Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt. Meer daarover in deze berichten
  van Skipr (link) en VGN (link).

Wmo

 • Meer Nederlanders doen beroep op Wmo in 2020
  In 2020 groeide dat aantal Nederlanders met ruim 5%. De stijging lijkt vooral veroorzaakt
  doordat meer mensen een beroep doen op huishoudelijke hulp.
  Volgens de onderzoekers hangt die groei vooral samen met de vaste.
  inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’).
  Dat blijkt uit de derde Monitor Wmo-abonnementstarief (link), die deze week
  door minister De Jonge met zijn reactie (link) naar de Tweede Kamer werd gestuurd.
  Meer over die monitor in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (link)
  en Skipr (link)
  VNG en Rijk hebben inmiddels overleg gehad over die uitkomsten. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Schulinck).

Participatiewet e.a.

 • Tot nu toe 66.000 extra banen gecreëerd dankzij Banenafspraak
  Dat blijkt uit recente cijfers van het UWV. Meer cijfers (ook over de WSW) in
  dit bericht (bron: Samen voor de klant).

Jeugdwet

 • Jeugdzorginstellingen hebben het nog steeds financieel moeilijk
  Dat is de conclusie van onderzoekers van Intrakoop en Verstegen Accountants,
  die de jaarverslagen van jeugdzorginstellingen over 2020 analyseerden.
  Meer over de uitkomsten van dat onderzoek in dit bericht
  (bron: Binnenlandse Bestuur).
 • Besparingsvoorstellen voor de jeugdzorg te optimistisch
  Dat is de uitkomst van een onderzoeksrapport dat de voorstellen van de
  Arbitragecommissie heeft geanalyseerd en doorgerekend.
  De Arbitragecommissie deed eerder dit jaar uitspraak in het geschil tussen rijk
  en gemeenten over het beschikbare geld voor de jeugdzorg.
  Verdere informatie in dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).

Begroting VWS

 • Behandeling begroting in Tweede Kamer
  Deze week werd de VWS-begroting behandeld in de Tweede Kamer.
  Zie voor een kort verslag van die behandeling deze twee berichten (link) en(link)
  (bron: Tweede Kamer).
  Een deel van de vragen van de Kamer is schriftelijk beantwoord. Zie voor
  de antwoorden hier.
  Voorafgaand aan het debat hadden Ieder(in) (link) en VGN (link) hun aandachtspunten
  naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Wet zorg en dwang

 • Geef cliëntvertrouwenspersonen Wzd vrije toegang tot álle Wzd-cliënten
  Deze oproep doen de vier organisaties die de ondersteuning door de onafhankelijke
  clientvertrouwenspersoon Wzd organiseren. De vrije toegang van de
  clientvertrouwenspersoon Wzd is volgens hen nog niet voor alle Wzd-clienten
  gewaarborgd. Meer over die oproep in dit bericht (bron: LSR).

Divers

informatieve website over vertegenwoordiging vernieuwd
Deze website (http://www.goedvertegenwoordigd.nl) bevat veel informatie
over mentoraat, bewindvoering, curatele, familievertegenwoordiging e.d.
en over aanverwante onderwerpen.
Deze al langer bestaande website is recent geactualiseerd.