Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan
  hier.

Wmo en Participatiewet

 • Kwetsbare burgers zijn dupe geworden van beleid van de gemeente Enschedé
  Dat is de conclusie van de onafhankelijke Commissie Menselijke Maat die
  onderzoek deed naar het beleid van de gemeenten Enschedé
  .
  De commissie onderzocht het beleid op het sociaal domein (Wmo en Participatiewet).
  Meer over de uitkomsten van dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • FNV: geen eigen bijdrage Wmo voor sociale minima
  Dat is één van de voorstellen van de FNV voor een lokaal armoede beleid. Dit voorstel
  is gedaan met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Meer over dit plan
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); het plan zelf is hier te vinden (bron: FNV).

Participatiewet e.a.

 • Werken in de bijstand wordt (iets) lonender
  Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB; de hoogste
  rechter op het terrein van de sociale zekerheid). Meer toelichtging in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb/VNG (link).

Wlz

 • VGN wil overleg met minister over korting zorgkantoren
  op budget van  instellingen (2)

  Het gaat om de zorgkantoren van Zilveren Kruis. VGN is het niet eens met die korting.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN).
  Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop nog dit bericht
  (bron: Skipr), waaruit blijkt dat de korting te maken heeft met tekorten
  bij de zorgkantoren van Zilveren Kruis.
 • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg in de Wlz
  Het kabinet wil de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen voor cliënten
  in de Wlz vereenvoudigen. Op verzoek van VWS heeft adviesbureau HHM een
  overzicht (link) gemaakt van de dingen die moeten gebeuren om deze vereenvoudiging
  te realiseren. VWS is nu aan zet om die vereenvoudiging in wet- en regelgeving
  vast te leggen.
  Ook heeft HHM een notitie (link) gemaakt met een aantal voorbeelden
  van de gevolgen voor cliënten

Vervoer

 • Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) aangepast per 1 januari 2022
  Meer over die aanpassing in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

’Veel mis bij Drentse gehandicapteninstelling’ (2)
Dat zeggen vakbonden FNV en CNV over gehandicaptenzinstelling Trans in Drenthe.
Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De reactie van Trans staat hier (bron: Skipr).
Bovenstaand bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier
nog een bericht, waaruit blijkt dat alle betrokkenen inmiddels overeenstemming
hebben bereikt over een verbeterplan.