Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Extra bescherming en ondersteuning voor groepen met verhoogd coronarisico
  Meer informatie over die extra bescherming is te vinden in deze berichten
  van Ieder(in)) (link) en de Rijksoverheid (link).

Wlz

 • VGN wil overleg met minister over korting zorgkantoren op budget instellingen
  Het gaat om de zorgkantoren van Zilveren Kruis. VGN is het niet eens met die korting.
  Meer info in dit bericht (bron: VGN).

Jeugdwet

 • Gemeenten gebruiken extra geld jeugdzorg om gaten in begroting te vullen
  Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij een aantal gemeenten. Meer informatie
  in dit bericht (bron: Skipr). Het uitgebreide artikel van de NOS is hier te vinden
  (bron: NOS).

Wmcz

 • Wat hebben Cliëntenraad en Raad van Toezicht met elkaar te maken?
  Op die vraag wordt ingegaan in dit korte artikel (bron: LSR).

Gemeenteraadsverkiezingen

 • Actieplan toegankelijk stemmen geactualiseerd
  Dat is gebeurd vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Zie voor meer over dit plan deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link).
Het actuele actieplan is via deze link te vinden.

Divers

 • Verplichte prikpil via de rechter voor kwetsbare vrouwen (2)
  Volgens een artikel in De Volkskrant is er inmiddels zes keer door een rechter
  verplichte anti-conceptie opgelegd aan kwetsbare  vrouwen. De grondslag voor
  zo’n besluit is de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Volgens
  het artikel is het onduidelijk of dergelijke beslissingen inmiddels ook genomen
  zijn bij vrouwen met een verstandelijke op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd).
  Zie voor het artikel hier (bron: De Volkskrant) en voor een korte samenvatting hier
  (bron: Skipr).
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nog
  een bericht van NZG (link). Overigens is nog onduidelijk of er inmiddels ook  
  beslissingen over verplichte anticonceptie bij verstandelijk beperkte vrouwen zijn
  genomen op basis van de Wet zorg en dwang.
 • Steun voor mantelzorgers moet makkelijker
  Dat heeft minister De Jonge besloten. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).