Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • De Jonge: voldoende extra geld voor eigen bijdrage Wmo
  Gemeenten verzetten zich al langer tegen de vaste eigen bijdrage Wmo
  (‘het abonnementstarief’). Zij vinden dat allerlei mensen nu een beroep doen
  op de Wmo terwijl ze die huishoudelijke hulp zelf heel goed kunnen betalen.
  Dat leidt tot oplopende tekorten bij gemeenten.
  Minister De Jonge vindt dat gemeenten voldoende geld krijgen voor die
  extra hulpvragen. Ook vindt hij dat gemeenten geen mensen voor huishoudelijke hulp
  mogen afwijzen alleen omdat zij een te hoog inkomen hebben.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • VWS stelt nog €159 beschikbaar voor langdurige zorg in 2021 (Correctie)
  Dat heeft minister De Jonge bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer (link)
  Het totaalbedrag voor 2021 komt daarmee uit op € 27.574 miljoen.
  In dezelfde brief staat dat voor 2022 € 27.960 miljoen beschikbaar is voor de
  langdurige zorg.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. Uiteraard moet het in de
  kop genoemde bedrag niet € 159, maar € 159 miljoen zijn.
 • Geld voor de langdurige zorg in 2022 wordt nog verder verhoogd
  Voor 2022 is inmiddels € 29.981 miljoen beschikbaar voor de langdurige zorg.
  Het extra geld (€ 221 miljoen) is beschikbaar voor verhoging van de zorgsalarissen.
  Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede bericht (link).
 • Gehandicapteninstelling Talant krijgt subsidie voor inzet van
  coördinerend verpleegkundigen
  Deze coördinerend verpleegkundigen worden ingezet bij de zorg voor ouder
  wordende bewoners met een verstandelijke beperking. Meer daarover in
  dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Brief over verrekening bonus in de Wajong
  Eind vorig jaar was er publiciteit over de verrekening van bonussen in de Wajong.
  In een brief geeft staatssecretaris Wiersma antwoord op vragen van een Wajonger
  over dit onderwerp. Die brief is via deze link te vinden.
 • Onderzoek naar ‘Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2019-2020’
  Dit jaarlijkse onderzoek (link) is door minister Koolmees aan de Tweede Kamer
  aangeboden met een begeleidende brief (link).
 • Verlenging garantiebedrag Wajong van 17 naar 24 maanden?
  Door de Eerste Kamer is een motie aangenomen waarbij wordt voorgesteld de periode
  waarvoor het garantiebedrag Wajong geldt, te verlengen. Het kabinet heeft nu
  een concept-Amvb (Algemene maatregel van bestuur; een soort lagere wet) gemaakt,
  waarbij die periode wordt verlengd tot 17 maanden.
  Op dit concept kan gereageerd worden via internet (link) (bron: Internetconsultatie).
  Ieder(in) wil dat die periode wordt verlengd tot 24 maanden en roept anderen op
  om ook te reageren. Klik voor de reactie van Ieder(in) (hier).

Divers

 • Verplichte prikpil via de rechter voor kwetsbare vrouwen
  Volgens een artikel in De Volkskrant is er inmiddels zes keer door een rechter
  verplichte anti-conceptie opgelegd aan kwetsbare  vrouwen. De grondslag voor
  zo’n besluit is de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Volgens
  het artikel is het onduidelijk of dergelijke beslissingen inmiddels ook genomen
  zijn bij vrouwen met een verstandelijke op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd).
  Zie voor het artikel hier (bron: De Volkskrant) en voor een korte samenvatting hier
  (bron: Skipr).
 • ’Veel mis bij Drentse gehandicapteninstelling
  Dat zeggen vakbonden FNV en CNV over gehandicaptenzinstelling Trans in Drenthe.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De reactie van Trans staat hier (bron: Skipr).