Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • ‘Zorgen en zwaaien’
  Dat is de naam van een project van onderzoeksinstituut Nivel. Het project richt zich op
  ervaringen van naasten met een verstandelijke beperking in coronatijd.
  Er wordt driemaal een meting gedaan. Onlangs zijn de resultaten
  van de tweede meting (in april/mei 2021) gepubliceerd. Meer daarover in
  deze berichten van VGN (link) en Nivel (link).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

 • Gemeenten negeren eis minister De Jonge
  Het gaat om de gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel. Deze gemeenten
  wegen het inkomen mee bij  het toekennen van Huishoudelijke Hulp. Dat is in strijd
  met het beleid van Minister De Jonge. Deze gemeenten willen zich niet daarin schikken.
  Meer (achtergrond)informatie in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Spoedzaken gewonnen tegen gemeente Amsterdam
  Op de website van Clientbelang Amsterdam staan twee voorbeelden
  van spoedzaken waain Clientbelang Amsterdam cliënten heeft geholpen
  in een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam. In de ene zaak ging het om
  resultaatgericht indiceren; in het andere geval om plaatsing op een wachtlijst.
  Beide in strijd met de Wmo. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Cliëntbelang Amsterdam).

Wlz

 • VWS stelt nog €159 beschikbaar voor langdurige zorg in 2021
  Dat heeft minister De Jonge bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer (link)
  Het totaalbedrag voor 2021 komt daarmee uit op € 27.574 miljoen.
  In dezelfde brief staat dat voor 2022 € 27.960 miljoen beschikbaar is voor de
  langdurige zorg.

PGB

 • Ouders mogen zorgverlener én vertegenwoordiger zijn
  Dat heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald in een zaak over PGB-Wlz.
  Het zorgkantoor had eerder besloten dat zo’n combinatie niet mogelijk was.
  Meer toelichting op deze uitspraak in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdzorg

 • Plan voor hervorming jeugdzorg is niet op tijd af
  Dit plan , officieel de hervormingsagenda Jeugd genoemd, wordt gemaakt
  door partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg: gemeenten, rijk, aanbieders,
  professionals en cliëntorganisaties.  De FNV is niet uitgenodigd. Dit plan zou
  aan het eind van dit jaar klaar moeten zijn.
  Uit een rondgang van Binnenlands Bestuur (link) bij een aantal partijen blijkt, dat
  die datum niet gehaald wordt. Er zijn nog veel problemen waarover knopen
  doorgehakt moeten worden.

VN-verdrag Handicap

 • Stand van zaken ondertekening Facultatief Protocol bij het Verdrag
  Nederland heeft dit Facultatief Protocol nog niet ondertekend.
  In een schriftelijke overleg met de Tweede Kamer (link) beantwoord het kabinet
  vragen over de stand van zaken.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Voorbeeld van lokaal verkiezingsmanifest
  Ieder(in) heeft een lokaal verkiezingsmanifest opgesteld dat door lokale
  belangenbehartigers gebruikt kan worden in de aanloop naar de
  gemeenteraadsverkiezingen. Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
  Onderaan het bericht staat een link naar het manifest.

Wmcz e.a.

 • Welke juridische mogelijkheden heeft een cliëntenraad bij een
  meningsverschil of geschil met de bestuurder

  Op de website van NCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg) staat een artikel (link)
  waarin die juridische mogelijkheden van de cliëntenraad duidelijk worden beschreven.

Divers

 • Maak zelfstandig stemmen de norm en geef vrije keuze voor
  hulp in het stemhokje
  ’ (2)
  Dat is de reactie van een groot aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in),
  KansPlus, Sien en VGN op een concept-wetsvoorstel. Dat voorstel (‘Experimenteerwet’)
  wil de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking vergroten.
  Meer over deze reactie in dit
  bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft op het concept-wetsvoorstel
  gereageerd. Zie voor het advies van het College
  dit bericht (bron: College).
  Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 455. In aansluiting daarop:
  Inmiddels heeft ook de Kiesraad gereageerd. De Kiesraad wil dat de experimenteer
  periode wordt verkort en dat in principe alle gemeenten kunnen meedoen. Zie meer
  over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies van de Kiesraad is
  via deze link te vinden.
 • FNV wil 5 procent meer loon voor medewerkers gehandicaptenzorg
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).