Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Hoe kom je aan een coronapas?
  In dit bericht beschrijft Ieder(in) verschillende manieren om aan een
  (papieren) coronatoegangsbewijs of QR-code te komen.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan
  hier.

Prinsjesdag enAalgemeen politieke beschouwingen (APB)

 • Begroting 2022

Deze week was het Prinsjesdag. De dag waarop het demissionaire kabinet
de begroting voor volgend jaar presenteerde en aangaf welk beleidsvoornemens
er zijn voor volgend jaar. Omdat het kabinet demissionair is , is de begroting ‘beleidsarm’.
Er wordt alleen nieuw beleid ingezet als dat noodzakelijk is. Voor andere veranderingen
moet gewacht worden op een nieuw kabinet.

Zie voor de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen én voor commentaren
en reacties op de begrotingen deze berichten van Ieder(in) (
link), VGN (link),
Jeugdzorg Nederland (l
ink), Skipr (link), NZG (link), Binnenlands Bestuur (link)
en Divosa (link).

De begrotingsstukken van VWS zijn hier te vinden. En die van SZW hier.

 • Algemeen politieke beschouwingen: extra geld voor salarisverhogingen
  in de zorg

Aansluitend op Prinsjesdag waren er woensdag en donderdag de algemeen politieke
beschouwingen. Korte verslagen zijn hier en hier te vinden (bron: Tweede Kamer 2x).

Eén van de onderwerpen waren de salarisverhogingen in de zorg.
Voorafgaand aan het debat had VGN aandacht gevraagd voor problemen in de
gehandicaptenzorg
(link) en , samen met andere zorgkoepels,  voor de
arbeidsomstandigheden en salarissen in de zorg
(link). In reactie op een motie
van de Kamer heeft het kabinet inmiddels € 675 mln. uitgetrokken voor verbetering
van de salarissen. Zie dit bericht (bron: Skipr) en klik hier voor de brief die
minister De Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer. De reactie van VGN

is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

 • Cao Sociale Werkvoorziening definitief vastgesteld
  Deze geldt voor de periode 2021- 2025. Meer info hier (bron: VNG).

PGB

 • VWS stopt experiment met integraal budget (2)
  De redenen zijn onder meer problemen bij de uitvoering en gebrek aan belangstelling
  bij budgethouders. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge daarover stuurde naar de Tweede Kamer.
  Bij deze brief zitten enkele onderzoeksrapporten, waarop de minister in zijn brief
  reageert.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert; in aansluiting daarop is hier nog een link naar
  de reactie van Per Saldo.
 • Hoe pgb-vaardig moet je zijn?
  Er is een nieuwe versie van het ‘pgb-vaardigheden kader’ gepubliceerd. In dat kader
  is omschreven wat je moet weten en kunnen om met een PGB te werken.
  Meer over dat kader in dit bericht (bron: Per Saldo); onderaan het bericht staat een
  link naar die nieuwe versie.

Divers

 • Drie verbeterpunten voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
  en probleemgedrag
  Die verbeterpunten zijn opgesteld door het Zorginstituut na onderzoek
  in samenwerking met o.m. cliëntenorganisaties, professionals en zorginstellingen.
  Meer over die verbeterpunten in deze berichten van Kennisplein Gehandicaptensector
  (link) en KansPlus (link). Het volledige advies is hier te vinden.