Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wlz

 • CIZ houdt achterstanden bij beoordelingen Wlz
  Het is het CIZ niet gelukt die achterstanden in de afgelopen periode in te lopen.
  Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Meer informatie in dit bericht (bron: NZG). De brief van de minister is hier te vinden.

Jeugdwet

 • ‘Jeugdzorgwerkers kunnen fluiten naar extra jeugdgeld’
  Dat zeggen de vakbonden in de jeugdzorg. Van het extrageld dat het Rijk
  heeft toegezegd aan gemeenten wordt niets gebruikt voor verbetering
  van de arbeidsvoorwaarden in de jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Intensieve samenwerking tussen gehandicapteninstellingen in
  Utrecht en ’t Gooi
  Vijftien gehandicapteninstellingen en het zorgkantoor in die regio’s hebben
  afgesproken om intensiever met elkaar te gaan samenwerken.
  Via die samenwerking willen ze een betere afstemming tussen vraag
  en aanbod in die regio’s realiseren. Meer informatie over die samenwerking in
  dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorgsector vraagt extra geld met Prinsjesdag
  De hele zorgsector, waaronder de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vraagt
  in een gezamenlijke brief aan het demissionaire kabinet om extra geld
  met Prinsjesdag. Dat extra-geld is bedoeld om knelpunten in zorg en welzijn
  weg te werken. Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).