Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Familie van thuiswonende verstandelijke beperkten had het zwaar
  tijdens corona
  Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarover NZG schrijft in dit bericht.
  Zie voor het hele onderzoek dit bericht (bron: NIvel).

Wlz / Pgb

 • Geen indicatie meer met terugwerkende kracht bij Pgb

Het CIZ kan vanaf 1 september alleen nog een indicatie met terugwerkende kracht
toekennen bij verblijf of opname in een instelling. Meer daarover in dit bericht
(bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • 'Ontwikkeling naar inclusieve arbeidsmarkt stagneert'
  Dat schrijft Cedris in een overzicht van de sociale werkvoorziening in 2020.
  Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Cedris). Een link naar het overzicht
  (‘Sectorinformatie 2020’) staat onderaan het bericht. 

Divers

 • Maak zelfstandig stemmen de norm en geef vrije keuze voor
  hulp in het stemhokje

  Dat is de reactie van een groot aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in),
  KansPlus, Sien en VGN op een concept-wetsvoorstel. Dat voorstel (‘Experimenteerwet’)
  wil de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking vergroten.
  Meer over deze reactie in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft op het concept-wetsvoorstel
  gereageerd. Zie voor het advies van het College dit bericht (bron: College).
 • Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten
  Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) bij zo’n 1800 mensen met een beperking.
  Meer over de uitkomsten van dit onderzoek n dit bericht (bron: Ieder(in).
  Onderaan het bericht staan links naar het onderzoeksrapport.
 • Clientondersteuning bestaat honderd jaar
  Honderd jaar geleden stelde de gemeente Amsterdam een ambtenaar aan die
  nazorg bood aan schoolverlaters met een licht verstandelijke beperking.
  Uit deze activiteit zijn later de MEE-organisaties ontstaan. Meer daarover in dit
  bericht
  (bron: MEE NL).
 • Reactie VWS op Rapport ‘Goede vertegenwoordiging’ (2)
  Er zijn diverse manieren waarop mensen met een (verstandelijke) beperking
  en ouderen officieel vertegenwoordigd kunnen worden, als zij zelf hun belangen
  niet meer kunnen behartigen.

  De Gezondheidsraad heeft in 2019 een advies uitgebracht hoe die vertegenwoordiging
  verbeterd kan worden. Dat advies van de Gezondheidsraad is via deze
  link te vinden.
  Afgelopen week gaf minister De Jonge zijn reactie (
  link) op dat advies.
  Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een link
  naar het bericht ‘ Minister ziet geen heil in aanpassing wetten rond
  vertegenwoordiging patiënt’ (bron: Skipr).