Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Weer debat over stand van zaken corona
  Op 18 augustus was er weer een debat in de Tweede kamer over corona.
  Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron ANP/NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg s
  taan hier.

Wmo

 • Minister De Jonge: Inkomenstoets in de Wmo mag niet.
  Door de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Leusden is eerder dit jaar besloten
  om een inkomenstoets toe te passen op huishoudelijke hulp in de Wmo.
  Die gemeenten wijken daarmee al van de landelijke regeling
  van het ‘abonnementstarief’. In antwoord op schriftelijke vragen van de VVD
  antwoordt minister De Jonge dat afwijking van het abonnementstarief
  niet kan en dat hij zo nodig maatregelen zal nemen tegen deze gemeenten.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr). De antwoorden op de Kamervragen
  zijn hier te vinden, alsook de brieven die de minister naar beide gemeenten stuurde.

Jeugdwet

 • Vragen over vergoeding ‘alternatieve geneeswijzen’ door gemeente Groningen
  Door partijen in de Groningse gemeenteraad zijn vragen gesteld over de wenselijkheid
  van vergoeding van ‘alternatieve geneeswijzen’ in de jeugdzorg.
  Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet (PW) e.a.

 • Kamervragen beantwoord over grote tekorten bij gemeenten op de PW
  Die vragen waren gesteld door de SP en zijn nu beantwoord door
  staatssecretaris Wiersma. Zie voor de antwoorden
  hier.
 • UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak
  Dat blijkt uit de Trendrapportage van UWV. De doelstelling van de banenafspraak
  voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Meer info daarover in dit
  bericht
  (bron: Divosa).

Divers

 • Nieuwe praktijkleerweg voor mensen met een beperking via dagbesteding
  Die opleiding is ontwikkeld door beroepsorganisaties in samenwerking
  met zorginstellingen. Meer over die nieuwe leerweg in dit bericht (bron: VGN).
 • Reactie VWS op Rapport ‘Goede vertegenwoordiging’
  Er zijn diverse manieren waarop mensen met een (verstandelijke) beperking
  en ouderen officieel vertegenwoordigd kunnen worden, als zij zelf hun belangen
  niet meer kunnen behartigen. De Gezondheidsraad heeft in 2019 een advies uitgebracht
  hoe die vertegenwoordiging verbeterd kan worden. Afgelopen week gaf
  minister De Jonge zijn reactie (
  link) op dat advies.
  Dat advies van de Gezondheidsraad is via deze
  link te vinden.