Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Gratis zelftesten krijgen mogelijk voor mantelzorgers en PGB-ers
  Per Saldo beschrijft de mogelijkheden in dit bericht.
  Zie ook dit bericht (bron: Rijksoverheid) over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Hoe ervaren jongeren met een beperking de coronacrisis?
  Daarnaar is onderzoek gedaan door Young Work in opdracht van onder meer
  Ieder(in) en VGN. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek deze berichten
  van NZG (link) en VGN (link).
 • Adviezen bij vakantie, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten
  VGN heeft een eerder artikel met adviezen over vakanties/uitstapjes e.d.
  in coronatijd geactualiseerd. Dat artikel is hier te vinden. (bron: VGN) .
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Situatie rondom corona in enkele gehandicapteninstellingen
  VGN heeft een rondgang gemaakt langs enkele gehandicapteninstellingen en
  gevraagd naar de situatie rondom corona. Meer informatie daarover
  in dit bericht (bron: VGN).

Wmo

 • Gemeente Goes kleedt Wmo uit
  De gemeente Goes gaat fors bezuinigen op de Wmo. Meer daarover in deze berichten
  van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Zie voor informatie over andere gemeenten die op de Wmo bezuinigen deze twee
  berichten van Binnenlands Bestuur (link) (link).

Jeugdwet

 • Tekorten jeugdzorg dwingen tot koerswijziging
  Dit korte artikel gaat onder meer in op de maatregelen die in de regio
  Zuid-Holland-Zuid zijn genomen om de jeugdzorg betaalbaar te houden
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Stel kwetsbare groepen weer voorop in de sociale werkvoorziening
  Dat vindt wethouder Van Dongen uit Veldhoven. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kennisdocument banenafspraak en quotum geactualiseerd
  Het ministerie van Sociale Zaken heeft alle informatie over de banenafspraak
  en het quotum verzameld in een Kennisdocument.
  Deze week verscheen een
  geactualiseerde versie; die is via deze link te vinden.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Nieuwe Handreiking Reparatiewet Wzd
  Door de Tweede Kamer is eerder de Reparatiewet Wzd goedgekeurd.
  VGN heeft een handreiking bij deze Reparatiewet gemaakt, waarin de
  belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Die handreiking is via dit bericht
  te vinden (bron: VGN).
 • Ervaringen met de toepassing van de Wzd in 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een overzicht gemaakt van
  de ervaringen met de Wzd in 2020. Dat overzicht is mede gebaseerd op
  gegevens van de gehandicapteninstellingen. Zie voor verdere informatie
  dit bericht (bron:  Skipr).  Het overzicht zelf is via deze link te vinden.

Divers

 • Betrek familie(raad) zorgvuldig bij fusie
  Dat heeft de NZa besloten in een herziene beslissing op het bezwaar van
  de familievereniging van gehandicapteninstelling LeekerweideGroep.
  Zie voor verdere informatie en uitleg van de betekenis van deze beslissing
  deze berichten van KansPlus (link) en Skipr (link).
 • Brochure voor jongeren met licht verstandelijke beperking die (bijna) 18 worden
  De brochure 18-/18+ beschrijft in eenvoudige taal wat er allemaal verandert en
  wat er geregeld moet worden als iemand met een licht verstandelijke beperking
  18 jaar wordt. De brochure is gemaakt door Platform VG Haaglanden en Voorall
  en is via deze link te vinden (bron: Ieder(in)).
 • Zorginstellingen durven tweede zorgbonus niet aan te vragen
  Dat merkt de FNV uit signalen uit de praktijk. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • ‘Maak het stembiljet toegankelijker’

Dat vraagt een aantal belangenorganisatie, waaronder KansPlus, Sien, LFB en Ieder(in).
Deze organisaties vinden het stembiljet te ingewikkeld. Meer info in dit bericht
(bron: Ieder(in)).